MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

141/2014.(XII. 22.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A  Máriapócsi  Napköziotthonos  Óvoda  kormányhivatali  helyszíni ellenőrzésről

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda kormányhivatali helyszíni ellenőrzéséről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.