szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  2013. évi határozatok

  Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság Bérleti-üzemeltetési szerződés kiegészítés

  Az „ÁCS TANYA” közterületként történő nyilvántartásba vételéről

  Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

  Egyebek: Dr. Hajdu Szabolcs fogorvos részére a fogászati rendelő használatára vonatkozó bérleti díj megállapításáról

  Egyebek: Máriapócs településen található közkifolyók ideiglenes szüneteltetésére irányuló javaslat

  Egyebek: Máriapócs Város Önkormányzat hozzájárulása Jevcsák Szilvia osztatlan közös tulajdonban lévő földhasználatához

  Egyebek: Máriapócs Város Önkormányzat hozzájárulása Prekup János osztatlan közös tulajdonban lévő földhasználatához

  Egyebek: Máriapócs Város Önkormányzat hozzájárulása Prekup Péter osztatlan közös tulajdonban lévő földhasználatához

  Egyebek: Tájékoztató a hétvégi és ünnepnapi ügyeleti ellátás beindításának lehetőségeiről

  Az Optimális Biztosítási Portfólió Kft megbízási szerződése

  A K51 számú hétvízkút meghibásodott szivattyújára beérkezett árajánlat

  A mezei őrszolgálat további működtetéséről

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

  Máriapócsi Napköziotthonos Óvodába kamera beszerelésének árajánlatáról

  Napközi Otthonos Óvoda tetőszerkezetének javításával kapcsolatban

  Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartása

  Egyebek: A közmeghallgatás előkészítése, időpontjának és napirendjének meghatározása

  A szilárdhulladék-gazdálkodási program II. ütemének megvalósításáról

  A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásnak módosításáról

  Dr. Hajdu Szabolcs fogorvos költségkimutatása

  Az önkormányzat és a Fogorvosi Szolgálat (Carpe Diem Dent Kft. ) orvosi feladatainak ellátásáról szóló szerződés jóváhagyásáról

  A Máriapócsi háziorvosi Szolgálat orvosi feladatainak ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról.

  A Máriapócsi Gyermekekért Alapítvány kérelme a tulajdonában lévő pusztafalui ház támogatásáról

  A felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók pénzbeli támogatásáról

  Az EU élelmiszersegély program keretében kiosztott élelmiszeradományról

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi belső ellenőrzési terve

  Máriapócs Város Önkormányzat és Közös Hivatalában a készpénzkezelésre vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről

  Máriapócs Város Önkormányzata és Közös Hivatalában a bankszámlák kezelésére vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről

  Tájékoztató a 2013. évi háromnegyed éves költségvetési gazdálkodásról

  Az Optimális Biztosítási Portfolió Kft részéről megküldött megbízási szerződés véleményezése

  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

  Kölcsönös együttműködési megállapodás és testvérvárosi kapcsolatok kialakításáról

  Tóth István Máriapócs Város körzeti megbízottja, rendőrzászlós részére elismerő oklevél adományozásáról

  Az IVS beruházás építési területén indokolttá vált fák kivágásáról

  A Máriapócs Város Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása

  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megkeresése az intézményi tanácsába önkormányzati tag delegálására

  A Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

  Máriapócs településen található közkifolyók ideiglenes szüneteltetésére irányuló javaslat

  A Máriapócsi Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának javaslata a tulajdonában lévő pusztafalui ház jövőbeni hasznosítására vonatkozóan

  A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről

  Gyermekétkeztetés helyszínének kialakítása

  Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatáról

  Az Optimális Biztosítási Portfolió Kft részéről megküldött megbízási szerződés véleményezése

  Felsőoktatásban résztvevők támogatásáról

  Baracsi Temetkezési Kft beszámolója a 2013. évben végzett munkáról, és a 2014-ben tervezett feladatokról

  Gergely Zsolt tankerületi igazgató tájékoztatója a Máriapócs Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola aktuális ügyeiről

  Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014-es munkaterve

  Nyírgyulaj Községi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme

  Piskóti Miklós építési vállalkozó (4400. Nyíregyháza, Kosbor út 9. sz.) árajánlata a fogorvosi és a védőnői rendelő előtti terület térkövezésére, homlokzatszínezésre, stablon eresz festésre

  Tájékoztató Máriapócs Város Önkormányzata és Közös Hivatalában előirányzat-felhasználás jogszabályoknak és belső szabályoknak megfelelő irányításáról, ellenőrzéséről

  Tájékoztató Máriapócs Város Önkormányzata és Közös Hivatalában a tervezési folyamatok jogszabályoknak és belső szabályoknak megfelelő végrehajtásának ellenőrzéséről

  „Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú pályázat BM EU önerő alap támogatás igénylése

  A megyei önkormányzati tartalék és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 2013. évi igénylése

  Tájékoztató a Máriapócs Város Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

  Tájékoztató a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

  Az Optimális Biztosítási Tanácsadó cég tájékoztatója kedvezőbb biztosítási lehetőségekről

  A város címerének marketing tevékenységre történő használatáról

  A 20 éves várossá válás alkalmából városi kitüntetések adományozásáról

  Kutyakenel helyének meghatározása

  Mária Út népszerűsítése, szabadtéri színpad és pihenőhely kialakítása Máriapócson projekt megvalósításáról

  Észak-Kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

  Napközi Otthonos Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése

  Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének és Pedagógiai Programjának módosítása

  Művelődési Ház és Városi Könyvtár szakmai és pénzügyi beszámolója a 2013. évi tevékenységéről

  A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása

  A KRISTÁLYVÍZ Nonprofit Kft mátészalkai 3616/1. hrsz-ú ingatlan elbirtoklásáról

  TRV Zrt részvényének megvételéről

  Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat beszámolója a Boldog II. János Pál Pápa Idősek Otthona üzemeltetéséről

  A Máriapócsi Gyermekekért Alapítvány tájékoztatója a tulajdonában lévő pusztafalui házzal kapcsolatosan 92/2013.(VII.10.)

  A Máriapócsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 91/2013.(VII.10.)

  Máriapócs településen a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságra javasolt személy kijelöléséről 90/2013.(VII.10.)

  Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 89/2013.(VII.10.)

  Javaslat az Alapszolgáltatási Központ áthelyezésére 88/2013.(VII.10.)

  Máriapócs Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 87/2013.(VII.10.)

  Máriapócsi Rendőrőrs beszámolója a 2012. évi tevékenységről 86/2013.(VII.10.)

  MTZ 820-as típusú traktor beszerzéséről 85/2013.(VI.20.)

  Szent Lukács Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés felülvizsgálatáról 84/2013.(VI.20.)

  A Pusztafalui ház jövőjéről 83/2013.(VI.20.)

  Napközi Otthonos Óvoda tetőszerkezetének javítására beérkezett árajánlatokról 82/2013.(VI.20.)

  Napközi Otthonos Óvoda felső szintjének átalakításáról 81/2013.(VI.20.)

  Napközi Otthonos Óvoda felső szintjén lévő vendégszoba angol tanárnő részére történő biztosításáról 80/2013.(VI.20.)

  A Pócsi TV Pócspetri területén történő közvetítéséről 79/2013.(VI.20.)

  Az Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért Társulási Megállapodás módosításáról 78/2013.(VI.20.)

  Fogászati rendelő kialakításával és a védőnő elhelyezésével kapcsolatos feladatok 77/2013.(VI.20.)

  Máriapócs Város Önkormányzatot terhelő kötelezettségeinek finanszírozási forrásai 3 évre kitekintően 76/2013.(VI.20.)

  Máriapócs Város Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda szakmai és pénzügyi beszámolója 75/2013.(VI.20.)

  A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 74/2013.(VI.20.)

  A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése 73/2013.(VI.20.)

  Egyebek 71/2013.(V.29.)

  a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 70/2013.(V.29.)

  OTP bankautomata áthelyezése 69/2013.(V.29.)

  Máriapócs Város Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 68/2013.(V.29.)

  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 67/2013.(V.29.)

  Egyebek 56/2013.(V.06.)

  Az EU Élelmiszersegély Programról 55/2013.(V.06.)

  Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartása 53/2013.(V.06.)

  Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 52/2013.(V.06.)

  Pető László Vidékháló Telekommunikációs Kft kérelme 51/2013.(V.06.)

  Máriapócs Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 50/2013.(V.06.)

  Egyebek 46/2013.(IV.29.)

  Máriapócs Város Önkormányzat vagyonbiztosítás felülvizsgálatáról 45/2013.(IV.29.)

  2012. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzése 44/2013.(IV.29.)

  Máriapócs Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója 43/2013.(IV.29.)

  Máriapócs Város Önkormányzatot terhelő kötelezettségeinek finanszírozási forrásai 3 évre kitekintően 42/2013.(IV.29.)

  Éves ellenőrzési és összefoglaló jelentés 41/2013.(IV.29.)

  Fogászati rendelő kialakítására alkalmas épület felmérése 40/2013.(IV.23.)

  A bio- és megújuló energiafelhasználás START munka mintaprogram támogatása keretén belül 39/2013.(IV.23.)

  Máriapócsi Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésére beérkezett pályázatok megtárgyalása 38/2013.(IV.23.)

  Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 37/2013.(III.21.)

  ATT elfogadása 36/2013 (III.21.)

  EH-szer Kft. árajánlata közvilágítási lámpatestek üzembe helyezésére

  a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadásáról

  a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás elfogadásáról

  Ajánlattétel a KEOP 4.10.0/A pályázat előírásainak megfelelően

  Javaslattétel Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában aljegyzői munkakör megszüntetéséről

  28/2013.(II. 25.) H A T Á R O Z A T A:

  24/2013.(II.13.) H A T Á R O Z A T A: Egyebek

  Bio- és megújuló energiafelhasználás START munka mintaprogram támogatása keretén belül megvalósuló

  Beszámoló a Máriapócsi Köztemetőben 2012. évben végzett temető üzemeltetési

  Máriapócs Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása

  Az „Integrált Városfejlesztési Célok megvalósítása Máriapócson”

  Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratáról

  A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal létesítéséről

  Máriapócs Város Önkormányzatot terhelő kötelezettségeinek finanszírozási forrásai 3 évre kitekintően

  Máriapócs Város Önkormányzat Vagyongazdálkodási terve

  Máriapócs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

  10/2013.(I. 30.) H A T Á R O Z A T A: Egyebek

  Javaslattétel Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában aljegyzői munkakör megszüntetésére

  Beszámoló a 2012. évi Start munkáról

  Pócspetri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szándéknyilatkozata

  Szent Lukács Szeretetszolgálat és Máriapócs Város Önkormányzat szolgáltatási szerződése

  Vagyonkezelési szerződés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal

  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  A szociális tűzifa vásárlására beérkezett árajánlatok

  A szociális tűzifa vásárlására beérkezett árajánlatok

  Máriapócsi Polgárőrség részére pályázati forrás megelőlegezése

  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!