szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  2016. évi határozatok

  Tájékoztató beérkezett jegyzői pályázatok értékeléséről

  Kiegészítő szociális pályázat benyújtásaKiegészítő szociális pályázat benyújtása

  Máriapócs Város helyi építési szabályzat és szabályozási terv „hibajavítás 2016” véleményezési szakaszának lezárásra

  Máriapócs Város településrendezési terv és helyi építési szabályzat „hibajavítás 2016” módosítása környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése

  Máriapócs Város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) véleményezéséről, és az integrált településfejlesztési stratégia tervezetének államigazgatási és társadalmi egyeztetésre bocsátásáról

  Máriapócs Város településszerkezeti terv és leírása, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása, véleményezési szakaszának lezárása tárgyában

  Máriapócs Város településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése tárgyában

  Máriapócs Város Önkormányzat fenntartásában lévő búcsúvásárok és piacok üzemeltetésére, valamint a vásárokhoz és piacokhoz kapcsolódó parkíroztatás üzemeltetési feladatainak ellátására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatról

  0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátásának biztosításáról Máriapócs Város Önkormányzat és Nyírgyulaj Község Önkormányzat között létrejött, a bölcsődei ellátás biztosításáról szóló szerződés módosításáról

  Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda vezetőváltásához

  Máriapócs Város Önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelését tartalmazó beszámoló megvitatásáról

  A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

  Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Napközi Otthonos Óvoda működtetésének egyházi fenntartásba adásáról

  Borsi Zoltán választópolgár részére a hozzászólás lehetőségének biztosításáról

  Városi védjegyoltalom megújítása

  Tájékoztató a civil szerveztek által benyújtott támogatási igényről

  Hajdúdorogi Főegyházmegye kérelme a beruházásukban megvalósult Csodák Tornya Földhivatali bejegyzéshez szükséges ingatlan megosztásra

  áriapócs Város Önkormányzat fenntartásában lévő búcsúvásárok és piacok üzemeltetésére, valamint a vásárokhoz és piacokhoz kapcsolódó parkíroztatás üzemeltetési feladatainak ellátására pályázati felhívás

  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

  A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

  A Rákóczi Szövetséggel támogatási szerződés megkötése a Felvidéki magyar iskolába beíratott gyermekek családjainak támogatására

  ETALON 2000. Kft árajánlata Máriapócs, Kossuth-tér, Báthori út, Petri út által határolt tömbjének (régi Művelődési Ház) településrendezési terv módosítására benyújtott árajánlata

  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft árajánlata Máriapócs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és Megalapozó Vizsgálat elkésztésére, valamint...

  A Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány 0-3 év közötti, hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos megkereséséről

  A szünidei gyermekétkeztetés biztosításával kapcsolatban kapott árajánlatokról

  A hivatali helyiségen belüli, hivatali munkaidőn kívül történő szertartások többletszolgáltatási díjának megállapítása céljából tett javaslatról

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012 (IX. 13.) önkormányzati rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a módosított Szabályozási Tervek elfogadásáról szóló rendelet javítása

  Intézményi beszámoló a II. János Pál Pápa Idősek Otthona 2015. évi működéséről

  Tájékoztató a köztemető bővítéséről

  Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemeltetésre átadott vízművek használatárért fizetendő bérleti díj összegéről

  Papp Bertalan polgármester 2016. évi szabadságának üzemezéséről

  Máriapócs Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Máriapócs Város Önkormányzat Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról

  Máriapócs Települési Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Máriapócs Város Önkormányzat Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról

  Máriapócs Város Önkormányzatának Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt-vel kötött szerződéséről

  SISTRADE Kft., és az E.ON Tisztántúli Áramhálózati Zrt. árajánlata és szerződés-tervezete Máriapócs Város közigazgatási területén lévő közvilágítási lámpatestek üzemeltetésére és karbantartására, valamint az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. megállapodása

  Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonában lévő Máriapócs 490/1 hrsz-ú, II. János Pál Pápa tér TOP pályázat benyújtásához szükséges engedélyes tervdokumentáció készítésére beérkezett ajánlatok

  A Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásáról

  A Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda 2016/2017-es nevelési évre történő beiratkozás időpontjának kitűzése

  Egyeztetés a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának feltételeiről

  A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítmény követelmények alapját képező 2016. évi célok megfogalmazása

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve

  Máriapócs Város Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

  2016. évi könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése

  Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2016. évi munkaterve

  Máriapócs Kulturális Központ és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) kiírt pályázat eredményéről

  Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázat benyújtása

  Máriapócs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

  A Máriapócs és Pócspetri települések folyékony települési hulladék begyűjtésének biztosításáról

  A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadásáról

  Kötelező betelepítési kvóta elutasítása

  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!