szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  2014. évi határozatok

  Új Polgármesteri Hivatal és Kulturális Központ bútorzatvásárlásáról

  Hétvégi és ünnepnapi ambuláns ügyeleti ellátásról

  Köztéri kutak üzemeltetésének 2015. január 1-től, 2015. április 30-ig történő szüneteltetése

  Kapin István kegyhelyigazgató kérelme köztéri kút megszüntetésére

  Mezőőri őrszolgálat visszaállításáról

  Máriapócs város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

  A közszolgálati tisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 2015. évi célok megfogalmazásáról

  Dr. Spisák Béla ügyvéd felmondó leveléről

  Az Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért Társulási Megállapodás módosításáról

  Máriapócs Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Máriapócs Települési Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Máriapócs Város Önkormányzat Együttműködési Megállapodása

  Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonában lévő kül- és belterületi valamint zártkerti ingatlanokról

  Az Önkormányzat tulajdonát képező Máriapócs 34/2 hrsz-ú Nyírbélteki Takarékszövetkezet tulajdonát képező ingatlanon lévő köztéri wc bontásáról

  Esztári László 4325 Kisléta Petőfi út 3/A sz. alatti vállalkozó közszolgáltatási szerződés felmondása a Máriapócs Város Önkormányzat valamint Pócspetri Község Önkormányzat közigazgatási területére megkötött települési folyékony hulladék...

  Máriapócs Arany János utca horgásztó felhasználási hely szerződés nélküli energiavételezés ügye

  „Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú beruházás többletmunkáihoz valamint 2015. évi pénzügyi elszámoláshoz szükséges önerő jóváhagyása

  Dr. Hajdu Szabolcs fogorvos burkolatjavítási kérelméről

  Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonában lévő köztemető üzemeltetéséről

  Máriapócs Város Önkormányzat a 2014. évi gyermekétkeztetés támogatása jogcímen a támogatások igénylésének megalapozottságára irányuló helyszíni ellenőrzéséről

  Előterjesztés „OviSzolga” egyéni fejlődés nyomonkövető rendszer megvásárlásához

  A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda kormányhivatali helyszíni ellenőrzésről

  A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda MÁK helyszíni ellenőrzésről

  Máriapócs Város Önkormányzat és Közös Hivatalában az adatszolgáltatások, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, beszámoló készítésre vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről

  Máriapócs Város Önkormányzat és Közös Hivatalában a készpénzkezelésre vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről

  Máriapócs Város Önkormányzata és Közös Hivatalában a bankszámlák kezelésére vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi belső ellenőrzési terve

  Az Állami Számvevőszék jelentése Máriapócs Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzés utóellenőrzése alapján készült intézkedési-terv elfogadására és jóváhagyására

  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

  2 000 Ft értékű karácsonyi élelmiszercsomagról

  A közmeghallgatás előkészítése, időpontjának és napirendjének meghatározása

  Máriapócs Város Önkormányzat 2015. évi kistérségi startmunka mintaprogramok előzetes igényfelmérése

  A szociális tűzifa vásárlására beérkezett árajánlatokról

  Vízdíjszámlázással és szemétszállítási díj beszedéssel kapcsolatos egyeztetésről

  Észak-Kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása

  Máriapócsi Polgárőrség részére téli gumiabroncs vásárlására támogatás biztosítása

  Tájékoztató a települési adó bevezetésének lehetőségéről Máriapócs Város Önkormányzat illetékességi területén

  A Kistérségi betegirányító rendszerről (Nauticom)

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testület képviseletére megbízás adása Polyák Tibor alpolgármester részére Papp Bertalan polgármester akadályoztatása esetén

  A Sz-Sz-B Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásba Tag delegálása

  Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda Házirendjének módosításához egyetértés kérése

  Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015-ös nevelési év munkatervének véleményezése

  Tájékoztató a 2014. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás felhasználásáról

  Művelődési Ház és Városi Könyvtár szakmai és pénzügyi beszámolója a 2014. évi tevékenységről

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014.(XI.12.) rendelet-tervezete a szociális célú tűzifa juttatásáról

  Bizottságok megválasztása, és a bizottságok külső tagjainak megválasztása

  Képviselők és a bizottsági-tagok tiszteletdíjának megállapítása

  Alpolgármester illetményének megállapítása

  Az alpolgármester megválasztása

  Alpolgármester megválasztásának előkészítése, Szavazatszámláló Bizottság létrehozásáról

  A polgármester illetményének megállapítása

  Máriapócs Város Helyi Választási Bizottság beszámolója a választás lebonyolításáról, a választás eredményének ismertetéséről

  Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottsági póttag megválasztásáról

  „Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú beruházás többletmunka I. számú részajánlatának (kormányablak), többletmunka II. számú részajánlatának (vegyestüzelésű kazán)...

  „Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú beruházás I. számú részajánlatának, többletmunka I. számú részajánlatának (kormányablak), többletmunka II. számú részajánlatának...

  A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről

  Az Erdőbirtokosok Szövetkezete által felajánlott dücskő lakosság részére történő biztosítás feltételeinek meghatározása

  A Nyidoter Kft-ben fennálló tagsági jogviszony fenntartásáról

  Parkíroztatási feladatokban való részvételről, a beszedett díjtételek felosztásáról

  MÁV Zrt-vel megkötött támogatási szerződés felmondása

  A Nyidoter Kft-ben fennálló tagsági jogviszony fenntartásáról

  A 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását biztosító szerződés jóváhagyásáról

  A mezőgazdasági projekt keretében – utófinanszírozás miatt – egytengelyes pótkocsi beszerzésének megelőlegezése

  Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt és az önkormányzat közötti megbízási szerződés alapján a település vagyonértékelési és pótlási terv készítésére vonatkozó ajánlattételi felhívás jóváhagyása

  A Máriapócsi Labdarúgó Sportklub anyagi támogatás iránti kérelme

  A Máriapócsi Települési Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat részére az „Egészséges életmód és természetvédő tábor” – Máriapócson elnevezésű pályázat megvalósításához nyújtandó önkormányzati kölcsönről

  Napközi Otthonos Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése

  Máriapócs Város Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda szakmai és pénzügyi beszámolója a 2014/2015. tanévre való felkészülés

  A Máriapócsi Rendőrőrs beszámolója a 2013. évi tevékenységről

  Fizikoterápia beindításáról

  A Máriapócsi Labdarúgó Sportklub anyagi támogatás iránti kérelme

  A Rebrei Sportegyesület anyagi támogatás iránti kérelme

  Tóth Árpád máriapócsi lakos kérelme elárusítóhely létesítéséhez

  Máriapócsi Horgász Egyesület kérelme haszonbérleti szerződés módosítására

  Napközi Otthonos Óvoda festési munkáira beérkezett árajánlatokról

  Máriapócs Város Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyás

  Kérelem VIII. Horgásztábor sikeres lebonyolításárhoz

  Pócsi Csodák Tornya Máriapócs, Pápa tér, 490/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon történő megépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadás

  Máriapócsért Alapítvány részére nyújtandó önkormányzati kölcsönről

  Szociális nyári étkeztetés biztosítására Szolgáltatási szerződés-tervezetről

  Máriapócs Város Önkormányzat vagyon-felelősségbiztosítására - az Optimális Biztosítási Portfolió Kft által nyújtott – teljes verseny kiértékelése, Biztosító kiválasztása

  Máriapócs belterületi utcáinak járda aszfaltozására érkezett ajánlatokról

  A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat kérelme a GRY-989 forgalmi rendszámú Nissan Vanette Cargo 2.3D típusú személygépjármű tulajdonjogának átadására

  A Ravatalozó épületének felújítására érkezett árajánlatokról

  A Máriapócsi Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat anyagi támogatás iránti kérelme

  Máriapócs Város Önkormányzat vagyon-felelősségbiztosítására- az Optimális Biztosítási Portfolió Kft által nyújtott – teljes verseny kiértékelése, biztosító kiválasztása

  Önkormányzati Társulás az Észak-Alföldi Régió Ivóvíz- Minőségének Javításáért Társulási Megállapodás módosítása

  Máriapócs Város Önkormányzatánál, intézményeinél és Közös Hivatalában a 2013. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzéséről

  Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi tevékenységről

  Közmunkaprogrammal kapcsolatos ismeretlen bejelentés

  Tájékoztató az IVS beruházás folyamatban lévő munkálatairól

  A 210 hrsz-ú ingatlan a Máriapócsi Labdarúgó Sport Klub részére történő bérbe és használatba adásáról

  A Máriapócsi Labdarúgó Sport Klub rekortán sportpálya pályázatának tudomásul vételéről

  A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda 2014/2015-ös nevelési évre történő beiratkozás időpontjának kitűzéséről

  Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda továbbképzési programjáról

  Művelődési Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

  A kápolna felújítására vonatkozó teendőkről

  A Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról

  Máriapócs Város Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyása

  A 2014. évi könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséről

  Képviselő-testületnek - a MÁV Zrt-vel kötendő támogatási szerződése

  A TRV Zrt. bérleti üzemeltetési szerződés 2. számú módosításának elfogadása

  A TRV Zrt. megbízási szerződés 1. sz. módosításának elfogadása

  A termálvíz hasznosításával kapcsolatban

  Máriapócs temető területének kialakításáról és a ravatalozó épület felújításáról

  Határozat a 2014. évi költségvetéséről

  Beszámoló a 2013. évi Start munkáról

  Javaslat a pénzügyi kiadásokat érintő fejlesztésekről, támogatásokról

  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

  Dr. Szakács Józsefné kérelme a Kossuth téren elárusító pavilon területbérletére

  „Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú pályázat Soft tevékenység közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás jóváhagyása

  „Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú beruházás I. számú részajánlatának kivitelezésre megkötött vállalkozási szerződés

  Máriapócs Város Önkormányzat hozzájárulása Vajda Gyula osztatlan közös tulajdonban lévő földhasználatához

  A BEREGVÍZ Kft. Vásárosnaményi 0308/2 hrsz-ú ingatlan elbirtoklásáról

  Hozzájáruló nyilatkozat a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat KEOP-2012-4.10.0/E pályázatához

  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!