MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

93/2012.(VIII.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Művelődési Ház és Városi Könyvtár TIOP-1.2.3-11/1-2012-0149 azonosító számú „Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Máriapócson” című pályázat nyilvánosságának biztosítására beérkezett árajánlatok

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Művelődési Ház és Városi Könyvtár TIOP-1.2.3-11/1-2012-0149 azonosító számú „Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Máriapócson” című pályázat nyilvánosságának biztosítására a Partium Group Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel (4032. Debrecen, Kartács u. 2. sz. I. 21.) köt szerződést, bruttó 500.000,-Ft. összegben.

 

Határidő: azonnal

       Felelős:   Papp Bertalan polgármester; Dr. Kiss Béla jegyző