MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

86/2012.(VIII. 15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Kirívóan közösségellenes magatartás szabályozása

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Felkéri Dr. Kiss Béla jegyzőt, a kirívóan közösségellenes magatartás szabályozásának kidolgozására és Képviselő-testület elé terjsztésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Kiss Béla jegyző