MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2012.(II.13.)

H A T Á R O Z A T A :

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2012.(…) rendelet-tervezete a 2012. évi önkormányzati költségvetésről

A Képviselő-testület:

1./ A 2012. évi önkormányzati költségvetésről szóló előterjesztést és a benyújtásra került rendelet-tervezetet, a bizottságok által felvetett kiegészítésekkel tudomásul veszi.

Szükségesnek tartja a költségvetési tervezet újbóli bizottsági tárgyalását.