MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

72/2011.(VI. 08.)

H A T Á R O Z A T A:

Egyebek

Máriapócs Nemzeti Kegyhely Igazgatójának kérelme a Máriapócs, Kossuth tér 3. sz. alatti önkormányzati lakás bérletére vonatkozóan

A Képviselő-testület:

1./ A Máriapócs Nemzeti Kegyhely Igazgatója, Kapin István atya, kérése alapján, Mosolygó Tibor lelkész részére, 2011. július 1.-től 2011. szeptember 31.-ig bérbe adja a tulajdonába lévő Máriapócs, Kossuth tér 3. sz. alatti önkormányzati lakást.

Önkormányzati rendelet alapján, a lakás bérleti díja 300,-Ft/m2/hó.

A rezsiköltség megfizetése a bérlőt terheli.

Az önkormányzati lakás beköltözés előtti és kiköltözés utáni festéséről a kérelmezőnek és a bérlőnek kell gondoskodnia.

 

2./ Megbízza  Papp Bertalan  polgármestert,  és Kiss Béla jegyzőt a lakásbérleti  szerződés megkötésével.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős:   Papp Bertalan polgármester; Kiss Béla jegyző;