MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

71/2016.(VI. 21.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Város helyi építési szabályzat és szabályozási terv „hibajavítás 2016” véleményezési szakaszának lezárásra

 

A képviselő – testület:

 

1.    Máriapócs város helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét érintő módosításainak a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési szakaszát lezártnak tekinti. A dokumentáció a véleményezés során beérkezett – a véleményeket tartalmazó táblázatos kiértékelés szerinti - javítás átvezetése után kerüljön végső szakmai véleményezésre az állami főépítész elé, annak érdekében, hogy a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának jóváhagyása mielőbb megtörténhessen.

 

2.   Felhatalmazza a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős:   Papp Bertalan polgármester