szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  Tájékoztatás

  Ezúton szeretnék tájokoztatást adni településünkön tapasztalható házszámozásokkal kapcsolatos folyamatban lévő eljárásról!
  Tájékoztatás

  Tisztelt Máriapócsi Lakosok!

  Ezúton szeretnék tájokoztatást adni településünkön tapasztalható házszámozásokkal kapcsolatos folyamatban lévő eljárásról!

  Általános tájékoztató

  A házszám-megállapítás szabályai szerint, a házszámok sorszámainak megállapításáról, megváltoztatásáról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (3) bekezdése szerint az önkormányzat gondoskodik.

  Magyarországon a közigazgatás korábban nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét tartalmazó cím-adatbázissal. Ez nagyon sok problémát okozott mind a lakosság körében a lakcímügyintézések során, mind a közigazgatási feladatok ellátásakor az igazgatási szerveknek és a közszolgáltatóknak egyaránt. A magyar közigazgatásban létrejött egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő címnyilvántartás, KCR (központi cím regiszter), amelynek célja, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek, a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. A KCR létrehozásának feladataival a települési jegyzőket bízták meg. A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a felülvizsgálat és a KCR-be történő rögzítés az önkormányzat és a jegyző kötelezettsége.

  Nagyon sok esetben, a címregiszterbe történő címek regisztrálásakor észleljük a rossz címzést. Ezekben az esetekben sor kerül a teljes közterület házszámozásának felülvizsgálatára. A döntés határozat formájában kerül kiküldésre a tulajdonosoknakTeljes közterület házszámozási felülvizsgálatára kerül sor abban az esetben is, amikor a lakóktól jelzés érkezik a hiányos a házszámokról, illetve amikor hivatalból értesülünk a nyilvántartásokban eltérő házszámokról, a közterületen kihagyással emelkedő számsorrendben találhatóak a házszámok. Házszámozási eljárás indulhat még a telekalakításoknál, valamint új közterületek elnevezését követően.

  Sajnálatos módon a korábbi években csak azon közterületek esetében történt ez meg, amely viszonylag egyszerűen adatszűréssel, illetve adatátemeléssel megoldhatóak voltak.

  A tavalyi évben elvégeztük utcák esetében a felülvizsgálatot, amelyeknek nagy számban szükséges a házszámok megváltoztatása, rendezése.

  A házszám felülvizsgálatára vonatkozó eljárások folyamatosak. A vonatkozó jogszabályok szerint a címek felvezetésre kerülnek az ingatlan-nyilvántartás tulajdoni lapjára. Kiemelném, hogy a közterületek (utcák, utak stb.) elnevezése nem változik, továbbra is azok maradnak érvényben.

  Házszámozás

  A házszámozást az utca elejétől kezdve, folytatólagosan állapítjuk meg, figyelembe véve a telekalakításokat, az ingatlan-nyilvántartás adatait, földhivatali térképes nyilvántartás adatait, korábbi térképmásolatokat, korábbi házszám megállapító döntéseket, személyi nyilvántartás adatait, betartva az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Hiába jó a számozás az utca közepén néhány háznál, a házszámozás az utca elején kezdhető, kihagyás nélküli emelkedő sorrendben haladva az utolsó ingatlanig. Ezáltal előfordulhat, hogy egy felülvizsgálat során megváltoznak a házszámok.

  A házszámok változásáról készült döntés, határozat formájában kerül az Önök részére kiküldésre, amennyiben a Földhivatal jóváhagyta a házszám változást.

  Mivel ez költözéssel nem járó lakcím változásnak minősül (hivatalból), a címváltozásnak megfelelő lakcímkártyát, a határozat jogerőre emelkedését követően, a címváltozás szerinti lakó-vagy tartózkodási hely szerint illetékes Kormányhivatal kiállítja, és postai úton kikézbesíti. A megváltozott házszám miatt, a székhellyel/telephellyel rendelkező vállalkozások székhely/telephely változásról a Nyíregyházi Törvényszék Cégbíróságán, a határozat véglegessé válását követően lehetséges intézkedni.

  NAGYON FONTOS, hogy Címváltozás esetén:

  Házszámtáblák kihelyezése

  A megváltozott házszámok tábláit a tájékozódás zavartalanságának biztosítása érdekében célszerű az átszámozástól számított 1 évig eredeti helyükön hagyni és piros színű, átlós áthúzással ellátni. Az új házszámtáblát az áthúzott régi mellé kell elhelyezni.

  Arra törekszünk, hogy településünk házszámozása rendezett legyen, a tulajdoni lapokon és a térképeken is megegyező és egyértelmű házszámok szerepeljenek. Előre is megértésüket kérjük azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akiknek a házszáma megváltozik és ez esetlegesen kellemetlenségeket okoz.

   

  Dr. Bodnár Zsuzsanna

  jegyző

   

  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!