szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  Művelődési Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  22/2012.(III.07.)

  H A T Á R O Z A T A:

   

  Művelődési Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása

   

  A Képviselő-testület:

   

   

  1.Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

  ,,1. A költségvetési szerv elnevez

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  22/2012.(III.07.)

  H A T Á R O Z A T A:

   

  Művelődési Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása

   

  A Képviselő-testület:

   

   

  1.Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

  ,,1. A költségvetési szerv elnevezése: Művelődési Ház és Városi Könyvtár székhelye: 4326 Máriapócs, Báthori u. 27.”

  2. Az alapító okirat 2. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

  ,,2. Alapításáról rendelkező határozat: Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2001.(V. 02.) KT. Sz. határozata”

  3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

  ,,3. Közfeladata:

  A nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (1)és a 76. § (1) bekezdése alapján kötelező feladataként látja el a közművelődési tevékenység támogatását és a könyvtár ellátásának biztosítását.

   

  Szakágazati besorolása:

  841214 szabadidős, kulturális és közösségi szolgáltatás igazgatása

  910100 könyvtári, levéltári tevékenység

  823000 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

  855900 m.n.s. egyéb oktatás

   

  A költségvetési szerv alaptevékenysége:

  szakfeladat száma

  szakfeladat neve

  841223

  kultúra-területi igazgatása és szabályozása

  823000

  konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

  900400

  kulturális műsorok, kiállítások szervezése

  910121

  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

  910122

  könyvtári állomány feltárása, megőrzése, nyilvántartása

  910123

  könyvtári szolgáltatások

  855937

  m.n.s egyéb felnőttoktatás

  841191

  nemzeti ünnepek programjai

  841192

  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

   

   

   

   

  Közművelődési tevékenységek:

  -  Magas színvonalon biztosítja a település lakói számára a különböző közművelődési lehetőségeket.

  - Értékközvetítés,  értékteremtés  fórumainak  megszervezését pódiumműsorok, kiállítások, fórumok, találkozók és egyéb, nem bevételes, illetve támogatást igénylő rendezvények stb. szervezésével valósítja meg.

  -  Művelődésszervezés feladatait életkor- és réteg-specifikusan valósítja meg.

  -   A létrehozott kulturális értékek bemutatása, közvetítése.

  -  Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása. A Városi Önkormányzat megbízásából és támogatásával szervezi és rendezi a városi, állami és nemzeti ünnepeink megemlékezéseit.

  - Helyi öntevékeny és önszerveződő, alkotó közösségek, kulturális egyesületek működési feltételeinek támogatása, segítése, különösen a következő területeken: képzőművészet, zene, táncművészeti fotóművészeti, díszítőművészet, stb.

  -   Egyedi  és  társadalmi  kezdeményezések  felkarolása, segítése.

  A település lakóinak érdekeire, érdeklődésére építve segíti a szerveződő közösségeket, amatőr művészeti csoportokat, egyesületeket, termek bérbeadása stb.

  -   A máriapócsi képújság és honlap szerkesztése,

  -   Pócsi tévé műsorainak felvétele, lejátszása

   

  Könyvtári, levéltári tevékenység:

   

  A Városi Könyvtár, mint nyilvános könyvtárnak az állampolgárok és jogi személyek számára korlátozás nélkül közvetlenül köteles biztosítani a könyvtári szolgáltatást:

  - a nagyközönségnek vagy kiemelt felhasználóknak (pl. tanuló, kutató,  oktató, az intézmény munkatársa részére) nyújtott mindenfajta könyvtári, olvasótermi, audiovizuális tári, közleltári szolgáltatás és az állami levéltárak működtetése:

  - állománygyarapítás és gyűjteményszerzés

  - katalóguskészítés

  - könyvek, térképek, periodikák, filmek, hanglemezek, kazetták, művészeti  alkotások stb. kölcsönzése

  -  kérésre teljesített információ-visszakeresése és raktározása

  -  könyvtári dokumentumok kölcsönzése, illetve helyben való használata   a könyvtárhasználói kérésre, illetve más könyvtár számára a könyvtárközi        kölcsönzés lehetőségét,

  - a  bibliográfia  és  szakirodalmi  tájékoztatást, valamint számítógépes információs szolgáltatást (országos szolgáltatások igénybevételével is),

  - a könyvtári és információs, valamint a múzeumi hálózat szolgáltatásainak     közvetítését,

  - a  városra  vonatkozó  könyvtári  jellegű  dokumentumokat,   illetve információkat    (helyismereti tevékenység),

  - a  gyermek  könyvtárhasználóvá  nevelése  érdekében  műhelyeket, klubokat, játszóházakat, táborozást szervez,

  -  helytörténeti munkák (értekezések, dolgozatok szociográfiák…) gyűjtése,

  - városi kiadványok terjesztése, a városi intézmények szolgáltatásairól a tájékoztatás, a könyvtári területen az alaptevékenység megvalósítását elősegítő rendezvények előkészítése és szervezése

  - a lakosság számára internetszolgáltatás, valamint számítógép használat.”

   

  4. Az alapító okirat 5. pontja 4. pontra átszámozásra kerül.

  5. Az alapító okirat 2. pont 5. pontra átszámozásra kerül.

  6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:

  ,,6. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

  Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv tevékenység, amelynek pénzügyi, gazdasági feladatait a Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazgazdálkodó költségvetési szerv látja el.„

   

  7. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

  ,, 7.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

  Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat alapján Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időre bízza meg. a közalkalmazottakról 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet alapján.”

  8. Az alapító okirat a 8. pont helyébe az alábbi szöveg kerül:

  ,,8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira foglalkoztatási jogviszonyok:

  1.közalkalmazotti jogviszony

  2. munkaviszony (Munka Törvénykönyve szerinti)”

   

  9. Az Alapító okirat 1.,4., 6., 7., 8., pontja 2012. március 7. napon hatályát veszti.

   

  10. A határozathoz mellékelt egységes szerkezetbe foglalt, Művelődési Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratát jóváhagyja.

   

  11. Megbízza  az  intézményvezetőt, hogy a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében az Alapító okiratot 8 napon belül megküldeni szíveskedjen a Magyar Államkincstárhoz.

   

  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!