szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratának módosítása

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  23/2012.(III.07.)

  H A T Á R O Z A T A:

   

  Máriapócs   Város   Önkormányzat   Polgármesteri   Hivatalának   Alapító Okiratának módosítása

   

  A Képviselő-testület:

   

  1.Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

  ,, 2. Alapításáról rendelkező határozat: Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1990.(X.15.) számú határozata”

   

  2. Az alapító okirat 3. pontja 5. pontra átszámozásra kerül

   

  3.Az alapító okirat 3. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

   

  ,, 3. A hivatal közfeladata:

  A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi         LXV. törvény 38.0 (1) bekezdése értelmében A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri hivatal elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A polgármesteri hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat.

  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27.§-a szerint (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel, kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat lát el.

  Alaptevékenysége: önkormányzat igazgatási tevékenysége

  Államháztartási szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

   

  szakfeladat száma

  szakfeladat neve

  841126

  Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

   

   

  4. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

  ,,6. A hivatal gazdálkodási besorolása:

  A költségvetési szerv önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

   

   

   

   

   

  4. Illetékessége, működési köre: Máriapócs Város közigazgatási területe.

  Körzeti feladatok tekintetében a mindenkori jogszabályi rendelkezések szerint hatáskört és illetékességet szerzett települések tekintetében:

  I. fokú építésügyi hatóság illetékessége: Máriapócs, Pócspetri, Nyírgyulaj, Ófehértó Okmányiroda illetékessége: Máriapócs, Pócspetri, Kisléta, Nyírgyulaj Városi Gyámhivatala: Máriapócs, Pócspetri, Nyírgyulaj.

   

  5. Az alapító okirat 2. pont 5. pontra átszámozásra kerül.

   

  6. Az alapító okirat 5. pontja 4. pontra átszámozásra kerül.

   

  7. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:

   

  ,, 6. A hivatal gazdálkodási besorolása:

  A költségvetési szerv önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

   

  8. Az alapító okirat 9. pontja 7. pontra átszámozásra kerül.

   

  9.Az alapító okirat 10. pontja 8. pontra átszámozásra kerül.

   

  10.  Az alapító okirat a 8. pont helyébe az alábbi szöveg kerül:

   

  11. Az Alapító okirat 4., 6., 7., 8., pontja 2012. március 7. napon hatályát veszti.

   

  12. A határozathoz mellékelt egységes szerkezetbe foglalt, Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát jóvá hagyja.

   

  13. Megbízza Dr. Kiss Béla jegyzőt, hogy a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében az Alapító okiratot a Magyar Államkincstárhoz 8 napon belül megküldeni szíveskedjen a.

   

  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!