szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  Költségvetési rendelet módosítása 85/2012.(VIII.15.)

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  85/2012.(VIII.15.)

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  85/2012.(VIII.15.)

  H A T Á R O Z A T A:

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2012.(VIII.16.) rendelet-tervezete a 2012. évi költségvetési rendelet módosításáról

  A Képviselő-testület:

  1.a.) Máriapócs Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.

  1.b.) Máriapócs Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

   

   

  I.

   

   

   

  a települési önkormányzat lakosságszáma 2012. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti.

   

   

  II.

   

   

  A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és               2012. évben ilyen jogcímen 36 715 ezer forint összegű bevételt tervez.

   

   

  III.

  Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 81 317 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

    

  IV.

   

  Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.

   

           

        Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

   

  V.

   

  Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény           50. § (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.

   

   

  2.a./ Nyírgyulaj Községi Polgárőr Egyesület kérelmének helyt ad, és a Biztonságos környezet feltételeinek megteremtése (térfigyelő kamerarendszer kiépítése Máriapócs, Pócspetri Nyírgyulaj területén) pályázat közbeszerzési eljárás költségeihez 160.000 Ft támogatást nyújt.

   

   

  A Képviselő-testület:

   

   

  2.b./ Megbízza Papp Bertalan polgármestert és dr. Kiss Béla jegyzőt a támogatási megállapodás aláírására, és a Nyírgyulaj Községi Polgárőr Egyesület részére, 160.000 Ft támogatási összeg átutalás teljesítésére.

   

  2.c./ A támogatás összegét a 2012. évi költségvetési tartalék keret terhére biztosítja.

  Határidő: 2012. szeptember 30.

  Felelős:   Papp Bertalan polgármester; Dr. Kiss Béla jegyző

  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!