szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  Egyebek, 37/2012.(IV.25.) H A T Á R O Z A T A

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  37/2012.(IV.25.)

  H A T Á R

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  37/2012.(IV.25.)

  H A T Á R O Z A T A:

  Egyebek

  A Képviselő-testület:

  1./ Esztári László vállalkozó Máriapócs Város folyékony települési hulladék szállításáról szóló beszámolóját tudomásul veszi.

   

  2.a./ Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik az Európai Uniós Kohéziós Alapból kapható támogatások egy részének felfüggesztése ellen indított tiltakozó akcióhoz.

   

  2.b./  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a kezdeményezéshez a csatlakozás szövegét, melyet szükség esetén több nyelvre lefordítva a lehetséges fórumokon, valamint helyben szokásos módon is közzéteszi.

   

  2.c./ Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza   a polgármestert, hogy a magyar és külföldi települések önkormányzataival tartson e tárgykörben egyeztetést, melynek eredményét közös vélemény formájában közösen juttassák el az illetékes szaktárca vezetőjének.

  Határidő: 1-3 pontokra: azonnal

  Felelős: 1-3 pontokra: polgármester

   

  3./ A Máriapócsi Kegyhelyről, és a magyar görögkatolikus közösség társadalomban betöltött szerepéről szóló Országgyűlési határozatot, valamint a „Nyírség Értékei Fesztivál” programját tudomásul veszi.

  4./ Az Állami Számvevőszék Elnökének tájékoztató levelét tudomásul veszi.

   

  5./ Varga Zsolt Rendőrőrs Parancsnok közúti ellenőrzésekről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

   

  6.a./ 2012. májusi ülésén visszatér a vízi-közmű integrációjára, és az üzemeltetési szerződés megkötésére.

   

   

  A Képviselő-testület:

   

  7./ A településen megszüntetett közkifolyók közül az alábbiak üzembe helyezését határozza meg:

  - Ady E. u. 23. sz. előtti;

  - Kossuth-tér (Ófehértói u. felőli része/Római Katolikus Templom mögött) /itt a közkifolyónak megfelelő helyet kell keresni/

   

  8./ 2012. május 1-én szervezett program nem kerül a településen megtartásra.

   

  9./ Máriapócsról elszármazottak találkozójának megszervezésénél figyelembe veszi a Humán Szolgáltatási Bizottság ülésén 2012. április 23.-án elhangzott javaslatokat.

  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!