szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  Az ivóvíz szolgáltatás és a szennyvízelvezetés, illetve tisztítás további üzemeltetéséről

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  57/2012.(VI. 27.)

  PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  57/2012.(VI. 27.)

  PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  17/2012.(VI. 27.)

  H A T Á R O Z A T A:

  Az ivóvíz szolgáltatás és a szennyvízelvezetés, illetve tisztítás további üzemeltetéséről

  A Képviselő-testületek:

  1./ Egybehangzóan kinyilvánítja azon véleményét, hogy semmilyen formában nem ért egyet az önkormányzati vízművek integrációjával. A Máriapócs – Pócspetri Önkormányzati Víz- és Csatornamű a megalakulása óta hatékonyan és gazdaságosan működik, megfelelően biztosítja az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező ivóvíz szolgáltatási feladatát.

  Tekintettel arra, hogy az integrációba történő részvétel a jogszabály erejénél fogva kötelező, ezért az önkormányzatok kénytelenek a törvény akaratának meghajolni.

   

  2./   A vízmű integrációjával kapcsolatban beérkezett ajánlatokat megvizsgálta és az ajánlatok közül a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. ajánlatát fogadja el, és az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatásra vele kíván a két település önkormányzata szolgáltatási szerződést kötni 2013. január 1., vagy lehetőség szerint, 2013. június 1. napjától.

   

  3./ Megbízzák a polgármestereket és a jegyzőket, hogy a szolgáltatóval az üzemeltetésre vonatkozó szerződést kössék meg.

  4./ Tekintettel arra, hogy az Országgyűlés előtt folyamatban van a vízmű integrációval kapcsolatos jogszabály módosítás, ezért a Képviselő-testületek fenntartják azon jogukat, hogy a jogszabály változás függvényében a szándéknyilatkozatukat, illetve az üzemeltetési szerződést megváltoztassák, módosíthassák, visszavonhassák, felbonthassák.

   

  5./ Megbízzák a polgármestereket és a jegyzőket, hogy az ajánlattevőket a Képviselő-testületek döntéseiről tájékoztassák.

   

  Határidő: 2012. június 30.   Felelős: polgármesterek, jegyzők

  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!