szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  Archívum

  2014. évi rendezvények

  Dátum

  Rendezvény neve

  Helyszín

  Információ

  Kontakt

  Telefon

  Fax

  e-mail

  honlap

  Keret

  Március 15.

  Nemzeti Ünnep

  Általános Iskola

  Általános Iskola

  Vincze Sándor

  06-42-554-515

  mpocsisk@freemail.hu

  http://www.mariapocs.hu

   

  Május 1.

  Pócsi Majális

  Szabadidőpark

  Művelődési Ház

  Vonáné Pásztor Éva

  06-42/385533

  mpocskonyvtar@citromail.hu

  http://www.mariapocs.hu

  400.000.-

  Június-július-augusztus

  Nyári Zsiráf Tábor

  Művelődési Ház

  Művelődési Ház

  Vonáné Pásztor Éva

  06-42/385533

  mpocskonyvtar@citromail.hu

  http://mpocskonyvtar.hupont.hu/

   

  Július augusztus

  Színjátszó tábor

  Általános Iskola

  Művelődési Ház

  Vona Éva

  06-42/385533

  mpocskonyvtar@citromail.hu

  http://mpocskonyvtar.hupont.hu/

   

  Július

  Horgász Tábor

  Szabadidőpark-horgásztó

  Máriapócsi Horgász Egyesület

  Tóth Árpád

  06-42/

  pocsihorgaszok@gmail.com

  http://halak01.5mp.eu/web.php?a=halak01

   

  Augusztus 20.

  Nemzeti Ünnep

  Máriapócs Főtere

  Művelődési Ház

  Vonáné Pásztor Éva

  06-42/385533

  mpocskonyvtar@citromail.hu

  http://www.mariapocs.hu

  250.000.-

  Augusztus

  Polgárőrnap

  Művelődési Ház

  Máriapócsi Polgárőr Egyesület

  Lőrincz Péter

  06/70-459-1951

  mariapocs@mariapocs.hu

  http://www.mariapocs.hu

   

  Október 01.

  Beruházás átadása: Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című ÉAOP-2009-5.1.1/D

  Polgármesteri Hivatal, Könyvtár, Általános iskola

  Polgármesteri Hivatal,

  Bukta Mihály

  0642554-501

  mariapocs@mariapocs.hu

  http://www.mariapocs.hu

  SZOFT költségek szerint

  Október 01.

  Idősek Világnapja

  Idősek Otthona

  Idősek Otthona

  Tóthné Seres Éva

  0642/385499

  0642/554030

  mpocskonyvtar@citromail.hu

  http://www.mariapocs.hu

  100.000.-

  November

  III. Kortárs Ki Mit Tud

  Idősek Otthona

  Vigyázzunk Egymásra Egyesület

  Balázs Csabáné,

  Sándor Lászlóné

  06-70/459-3063

  mariapocs@mariapocs.hu

  http://www.mariapocs.hu

   

  December 24.

  Pócsi Karácsony

  Máriapócs Főtere

  Görög Katolikus Egyház

  Görög Katolikus Egyház

  06-42/554501

  mariapocs@mariapocs.hu

  http://www.mariapocs.hu

  250.000.-

  Összesen

   

   

   

   

   

   

   

  1.000.000.-

   


  Előterjesztés Máriapócs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

   

  Máriapócs  Város Önkormányzat

  P o l g á r m e s t e r e

  4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

  Telefon: 42/554-500

  Telefax: 42/554-502

   

  Szám:........./2014.

   

  E L Ő T E R J ES Z T É S

   

   

  Máriapócs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

   

   

  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

   

  A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat              1. melléklete tartalmazza.

   

  Kérem a határozati javaslat elfogadását.

   

   

   

   

   

  Kelt: Máriapócs, 2014. január 28.

   

   

   

   

   

  Papp Bertalan s. k.

  polgármester

   

   

   

   

   

   

                              Máriapócs Város Önkormányzat

  ……/2014. (II. 05.) határozata az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

   

   

  Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

   

   

  Határidő: azonnal      

  Felelős: Polgármester

   

   

   

  K. m. f.

   

   

                 Papp Bertalan s. k.                                                 Dr. Juhász Szabolcs s. k.

                            polgármester                                                                                       jegyző

   

   

   

   

  P.H.

  1. sz. melléklet letöltése


  Óvoda költségvetési koncepciója a 2014-es gazdasági évre
  Költségvetési koncepció a 2014-es gazdasági évre
     
  Tisztelt Képviselő-testület!  
     
  A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda költségvetés-tervezete a következőképpen várható:  
     
  Határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztatott dolgozók száma10 fő 
  Határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatott dolgozó2 fő  
  (pedagógiai asszisztens 2014.08.31-ig, hosszabbítani 2015.08.31-ig)  
  (takarító helyettesítésére 2014.03.31-ig, hosszabbítani 2014.06.30-ig)  
     
  A tíz fő dolgozóból:  
  óvodapedagógus6 
  dajka3 
  takarító1 
     
  2013/2014 nevelési évre beírt gyermeklétszám: 82 
  2014/2015 nevelési évre várhatóan71 
     
     
  Alapilletmény óvodapedagógusok18 290 236 
  Alapilletmény segítők4 482 456 
  Alapilletmény nem finanszírozottak (takarító és helyettese)1 610 076 
  Kötelező illetménypótlék1 276 939 
  Jutalom (jubileumi)304 500 
  Keresetkiegészítés (minimálbérre, garantált bérminim.)1 544 400216 600
  Egyéb juttatás200 000 
  Egyéb bérend. Tart. Egyéb saj. Juttatásai20 000 
  Közlekedési költségtérítés10 000 
  Közalkalmazottak egyéb ktg.tér és hj.540 000 
  Rendszeres személyi juttatás:28 278 607 
  Szociális hozzájárulási adó7 635 224493 290
  egészségügyi hozzájárulás2 000 
  Munkaadókat terhelő járulékok7 637 224 
  BÉR ÖSSZESEN:35 915 831 
  Pedagógus továbbképzés280 000 
  Gyógyszerbeszerzés30 000 
  Irodaszer, nyomtatvány beszerzés200 000 
  Könyvbeszerzés50 000 
  Folyóirat beszerzés30 000 
  Hajtó és kenőanyag beszerzés20 000 
  Szakmai anyagok beszerzése100 000 
  Kisértékű tárgyi eszközök és szellemi termékek200 000 
  Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha10 000 
  Készletbeszerzés800 000 
  Készletbeszerzések1 720 000 
  Nem adatátviteli célú távközlési díjak100 000 
  Vásárolt élelmezés (Szent Lukács nettó)4 999 280 
  szállítási szolgáltatások350 000 
  Gázenergia szolgáltatás2 300 000 
  Villamosenergia szolgáltatás400 000 
  víz- és csatornadíj350 000 
  Karbantartási, kisjavítási szolg.2 000 000 
  Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.100 000 
  Szolgáltatások10 599 280 
  Vásár.term. És szolg.besz.be ÁFA3 300 000 
  Reprezentáció10 000 
  Számlázott szellemi tevékenység teljesít770 000 
  Különféle dologi kiadások4 080 000 
  Munkáltató által fizetett SZJA20 000 
  Díjak, egyéb befizetések100 000 
  Egyéb folyó kiadások120 000 
  DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:16 519 280 
  Költségvetési kiadások összesen:52 435 111 
     
  Bérleti és lízingdíj bevétel100 000 
  Alkalmazottak térítésének bevét. Teljes. (szülői étkezési befiz.nettó)1 050 000 
  Műk. Kiad. Kapcs. ÁFA visszaté. Adóhatóságtól500 000 
  Kiszáml. Termékek és szolgáltat. ÁFA (szülői étkezési befiz. Áfa)283 500 
  Bértámogatás37 122 720 
  Óvodaműködtetési támogatás4 386 666 
  Gyermekétkeztetési támogatás (dolgozói bértámogatás)1 748 460 
  Gyermekétkeztetési támogatás (üzemeltetési támogatás)3 550 920 
  Költségvetési bevétlek összesen:48 742 266 
     
  KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:-3 692 845 
     
  A fenti táblázatból kivehető, hogy az óvoda költségvetési hiánya az alábbiakból tevődik össze:
  nem finanszírozott alkalmazottakból:2 707 005 
  A 2014-es évben kötelezően megvalósítandó feladatokból: (ÁNTSZ előírás)  
  radiátortakaró 35db radiátorra760 000 
  játszótéri játékok ellenőrzése110 000 
  egészségügyi festés500 000 
  Előírt kiadások:4 077 005 
     
     

   


  2014. évi költségvetési rendelet

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                               „ M Á S O L A T „

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/385-015.

  Telefax száma: 42/554-000.

   

  Száma:         /2014.    

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  1/2014.(II.05.)

  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

   

   

  az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

  Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét  a 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

   

  1. § A rendelet hatálya

  (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

  2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

  692 698 E Ft

  Költségvetési bevétellel

  743 389 E Ft

  Költségvetési kiadással

  50 691 E Ft

  50 691 E Ft

  E Ft

  Költségvetési egyenleggel

  -ebből  működési

             felhalmozási

  állapítja meg.

   

   

   

  (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

  (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

  (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

   (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

  3. § A költségvetés részletezése

  A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

  (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

  (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

  (3)   Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

  (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

  (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

  (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

   

   

   

  (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös)  hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1 melléklet szerint határozza meg.

  (8) Az Önkormányzat a kiadások között 30 042 E Ft céltartalékot állapít meg.

  4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

   (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

   (2)    Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

   (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

   (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat

   (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

   (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

   (7)    Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

   (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

  5. § Az előirányzatok módosítása

   (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

  (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

  (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

  (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

  (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

  (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

   (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

  6. § A gazdálkodás szabályai

  (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

  (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

  (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

  (4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

  7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

  (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

  (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

  8. § Záró és vegyes rendelkezése

  (1) Ez a rendelet 2014. január 01. lép hatályba.

   

  (2)   A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.

   

         M á r i a p ó c s, 2014. február 05.

   

   V i n c z e  Tibor s.k.                     Dr.  J u h á s z  Szabolcs s.k.

      polgármester                                             jegyző

   

   

  A másolat hiteles: Bunya Csilla leíró.

   

   

  Kihirdetési záradék:

   

  E rendeletet 2014. február 06. napján kihirdettem.

  Máriapócs, 2014. február 06.       

   

     Dr. J u h á s z  Szabolcs s.k.

  jegyző


  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!