szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  Archívum

  2014. évi költségvetési rendelet módosítása

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT                       „ M Á S O L A T „

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

  Szám:           /2014.

   

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  5/2014.(IX.02.)

  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

   

  Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 12/2013. (II. 5.)

  rendelet módosításáról

   

   

  (1)     A 2014. január  1. és június 30.  között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

   

  Költségvetési bevételét

   

  46 511 E Ft-tal

   

  Költségvetési kiadását

   

  46 511  E Ft-tal

   

   

  módosítja és az önkormányzat 2013. évi

   

   

   

  Módosított költségvetési bevételét

  739 209 E Ft-ban

  módosított költségvetési kiadását

  789 900 E Ft-ban

  a költségvetési egyenleg összegét            

    50 691 E Ft-ban

   

   

   

  állapítja meg.

   

  (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

  454 475 4E Ft

  Működési költségvetés módosított kiadásai

  164272 E Ft

  Személyi juttatások

      37 340 E Ft

  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

  134 185 E Ft

  Dologi kiadások

  113 978 E Ft

  Ellátottak pénzbeli juttatásai

  4700 E Ft

  Egyéb működési célú kiadások

  ………..…… E Ft

  Lakosságnak juttatott támogatások

  ………..…… E Ft

  Szociális, rászorultság jellegű ellátások

  ………..…… E Ft

  Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

  ………..…… E Ft

  Működési célú támogatási kiadás

  ………..…… E Ft

  Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

  ………..…… E Ft

  Kamatkiadások

  ………..…… E Ft

  Pénzforgalom nélküli kiadások

  335 425 E Ft

  Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

  328 425 E Ft

  Beruházások

  7 000 E Ft

  Felújítások

  ………..…… E Ft

  Lakástámogatás

  ………..…… E Ft

  Lakásépítés

  ………..…… E Ft

  EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

  ………..…… E Ft

  EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

  ………..…… E Ft

  Egyéb felhalmozási kiadások

  ………..…… E Ft

  Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

  ………..…… E Ft

  Felhalmozási célú támogatási kiadás

  ………..…… E Ft

  Pénzügyi befektetések kiadásai

   

   

  E Ft

  Tartalék

  E Ft

  Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele

  E Ft

  Finanszírozási kiadások

   

   

  jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

   

   

  2. §

  (1) az önkormányzat  költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát  31 611 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4 421 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 5 364 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát      3 455 E/Ft-tal, a felhalmozási költségvetés kiadásait 31 702 E Ft-tal megemeli  és ezzel egyidejűleg 46 511 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg. A kiadásai fedezéséhez a tartalékok összegét 30 042 E/Ft összegben felhasználja. A költségvetési szervek finanszírozása előirányzatát (Művelődési Ház) 3 000 E/Ft összegben megemeli.

   

  3. §

  (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

  (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

   

  Máriapócs 2014. szeptember 02.

   

         P a p p  Bertalan s.k.                    Dr.  Juhász Szabolcs s.k.

           polgármester                                           jegyző

   

  A másolat hiteles: Kiss Krisztina leíró

   

  Kihirdetési záradék:

  E rendeletet 2014. szeptember 03.-án kihirdetem.

  Máriapócs, 2014. szeptember 03.

                         

                                                                 Dr. Juhász Szabolcs

                                                                           jegyző

                                       

  Máriapócs Város Önkormányzat

  P o l g á r m  e s t e r é t ő l

  4326  Máriapócs, Kossuth tér 1.

  Telefon száma: 42/554-500

  Telefax száma: 42/554-502

   

   

  Száma:  244-13 /2014.

   

  E L Ő T E R J E S Z T É S

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 02. napján   du. 15 órakor tartandó nyílt ülésére.

   

  Javaslat: Máriapócs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása.

   

  Előterjesztő: Papp Bertalan polgármester

   

  Az előterjesztést megtárgyalja:  a Pénzügyi Bizottság, valamint Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

   

  Az előterjesztést előkészítette: Dr. Juhász Szabolcs jegyző, valamint a pénzügyi ügyintézők.

   

  Máriapócs, 2014. augusztus 18.

                                                                               Papp Bertalan s. k.

                                                                                    polgármester

   

   

  Közfoglalkoztatás 2014

   

  Közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos módosítás

   

  2014. márc. 1-jén beindult a Start mezőgazdasági projekt, 20 fővel.

  A támogatás mértéke 100%.

   

  2014 évre a közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére:                            14.395.860 Ft,-

  A közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális adó:                                          1.943.523 Ft,-

  2014 évre a bérköltség összesen:                                                                    16.339.383 Ft,-

   

  Beruházás:

  - Rotációs kapa                                                                                                    100.000 Ft,-

  - Egy tengelyes pótkocsi                                                                                   3.175.000 Ft,-

   

  Dologi:

  Összesen:                                                                                                         1.025.855 Ft,-

   

  Beruházás és dologi költségek összesen:                                                        4.300.855 Ft,-

   

  Összesen:                                                                                                        20.640.238 Ft,-

   

  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-os támogatás)2014. 04. 01.-2014. 04. 30.

  15 fő

  2014 évre a közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére:                              1.159.500 Ft,-

  A közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális adó:                                             156.540 Ft,-

  Bérköltség összesen:                                                                                       1.316.040 Ft,-

   

  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 18 fő ( Két ütemben, 100%-os támogatás)

   

  2014.05.15.- 2014.09.30. 13 fő

  2014.06.15.- 2014.09.16.   5 fő

   

  Bérköltség összesen: 6.530.820 Ft,-

   

  Kistérségi startmuka mintaprogram keretein belül Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás, 8 fő, 2014.06.01.- 2014.10.31. 100 %-os támogatás

   

  2014 évre a közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére:                              3.092.000 Ft,-

  A közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális adó:                                            417.440 Ft,-

  2014 évre a bérköltség összesen:                                                                       3.509.440Ft,-

   

  Beruházás:

  - Rázópad                                                                                                            254.000Ft,-

  - Betonkeverő                                                                                                       69.850Ft,-

   

  Dologi:

  Összesen:                                                                                                              375.920Ft,-

   

  Beruházás és dologi költségek összesen:                                                            699.770 Ft,-

   

  Összesen:                                                                                                            4.209.210Ft,-

   

  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2014.06.16.-2014.07.31. 46 fő, 100%-os támogatás

   

  2014 évre a közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére:                              5.515.072 Ft,-

  A közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális adó:                                            744.550 Ft,-

  2014 évre a bérköltség összesen:                                                                       6.259.622Ft,-

   

  Városgazdálkodás

   

  2014. 05. 07-től 1 főt foglalkoztatunk a városgazdálkodáson 2014. 12. 31-ig.

   

  Hét hónapra a bér:     710.500 Ft,-

                         27%:   191.835 Ft,-

  Összesen:                    902.335 Ft,-

   

  Máriapócs, 2014.06.20.

                                                                                                  Varga Ágnes

                                                                                                  adminisztrátor

   

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

   

  ......./2014. (IX. 02.) rendelete

  az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló12/2013. (II. 5.)  rendelet módosításáról

   

  1. §

  (1) A 2014. január  1. és június 30.  között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

   

  Költségvetési bevételét

   

  46 511 E Ft-tal

   

  Költségvetési kiadását

   

  46 511  E Ft-tal

   

   

  módosítja és az önkormányzat 2013. évi

   

  módosított költségvetési bevételét

  739 209 E Ft-ban

  módosított költségvetési kiadását

  789 900 E Ft-ban

  a költségvetési egyenleg összegét

             

    50 691 E Ft-ban

   

   

   

  állapítja meg.

   

  (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

   

  454 475 4E Ft

  Működési költségvetés módosított kiadásai

  164272 E Ft

  Személyi juttatások

      37 340 E Ft

  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

  134 185 E Ft

  Dologi kiadások

  113 978 E Ft

  Ellátottak pénzbeli juttatásai

  4700 E Ft

  Egyéb működési célú kiadások

  .........................E Ft

  Lakosságnak juttatott támogatások

  .........................E Ft

  Szociális, rászorultság jellegű ellátások

  .........................E Ft

  Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

  .........................E Ft

  Működési célú támogatási kiadás

  .........................E Ft

  Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

  .........................E Ft

  Kamatkiadások

  .........................E Ft

  Pénzforgalom nélküli kiadások

  335 425 E Ft

  Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

  328 425 E Ft

  Beruházások

  7 000 E Ft

  Felújítások

  .........................E Ft

  Lakástámogatás

  .........................E Ft

  Lakásépítés

  .........................E Ft

  EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

           ........................E Ft

  EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

          .........................E Ft

  Egyéb felhalmozási kiadások

          .........................E Ft

  Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

          .........................E Ft

  Felhalmozási célú támogatási kiadás

          .........................E Ft

  Pénzügyi befektetések kiadásai

   

   

   E Ft

  Tartalék

  E Ft

  Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele

  E Ft

  Finanszírozási kiadások

  jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

  2. §

  (1) az önkormányzat  költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát  31 611 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4 421 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 5 364 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát      3 455 E/Ft-tal, a felhalmozási költségvetés kiadásait 31 702 E Ft-tal megemeli  és ezzel egyidejűleg 46 511 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg. A kiadásai fedezéséhez a tartalékok összegét 30 042 E/Ft összegben felhasználja. A költségvetési szervek finanszírozása előirányzatát (Művelődési Ház) 3 000 E/Ft összegben megemeli.

   

  3. §

  (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

  (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

   

   

  Dr. Juhász Szabolcs

  Papp Bertalan

  jegyző

  polgármester

   

   

  Máriapócs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata

   

  I.

  A 2011. január 1-jétől hatályos jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§-a szerint:

   

  17.§. (1)  A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó                    részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás                         várható következményeit.

             

              (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

   

                    a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

                          aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait

                          ab.) környezeti és egészségi következményeit

                          ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

                   b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának                        várható következetményeit, és

                    c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi                                 feltételeket.

   

  II.

  Máriapócs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelete módosításának tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

   

  1.            A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

   

  E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

   

  a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

   

                      aa.) A Tervezett társadalmi hatásai: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek, az intézményi bevételek, fejlesztési célú bevételek változása, valamint a tartalék  átcsoportosítása miatt.

                         

                          A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

                          A Tervezet révén Máriapócs Város Önkormányzatának bevételei és             kiadásai 46.511 e/Ft-tal növekednek.

   

                      ab.)  A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

   

                              A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő         környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.

   

                     ac.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

   

                           A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor, így a technikailag új szabályozás tartalmilag valójában módosításnak minősül.

   

  2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

                     

                     A Tervezet  nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

   

                      Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

   

                      3. A joszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

   

                      A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

   

                      Máriapócs, 2014. augusztus 18.

   

                                                                                  Papp Betalan s. k.              Dr. Juhász Szabolcs s. k.

                                                                                    polgármester                                 jegyző

   

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  POLGÁRMESTERÉTŐL

  4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

  Telefon száma: 42/554-500

  Telefax: száma: 42/554-502

   

  Száma: 244-13/2014.

   

                                                                         

   

  T Á J É K O Z T A T Ó

  A 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról

   

  Tisztelt Képviselő-testület!

   

              A Képviselő-testület az 1/2014. (II. 5.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat költségvetését.

              A Képviselő-testület jóváhagyott  költségvetésének  jelenlegi módosítását az állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése  indokolják.

   

  Máriapócs Önkormányzat  költségvetésének  módosítása:

   

  BEVÉTELEK:

  I.      Önkormányzat működési támogatásai:

  A 408/2012. (XII. 28.) Kormányrendelet határozza meg a 2013. december után járó bérkompenzációt az önkormányzatok részére, mely Máriapócs esetében 225 e/Ft. A Belügyminisztérium a nyári gyermekétkeztetésre benyújtott pályázat alapján 2.970 e/Ft támogatást, az óvodáztatási támogatásra 230 e/Ft összeget, valamint    E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezésére 92 e/Ft-ot  hagyott jóvá.

  Az önkormányzat   működési támogatásai  3.517 e/Ft összeggel nő.

   

  II.    Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

             

              Közfoglalkoztatás  keretében 2014 1-től elnyert pályázatok részletezését a            mellékletben csatolt „Közfoglalkoztatás 2014” tartalmazza. A pályázatok 100 %-os            támogatással  kerültek meghatározásra, összesen  38.956 e/Ft összegben.

              A Közös Hivatal működési támogatás előirányzatát növeli az országgyűlési           Képviselő Választás, valamint az Európai Parlamenti Választás finanszírozása          1.633 e/Ft összegben.        

              Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 40.589 e/Ft-tal             növekszik.

             

  III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

   

               A  Belügyminisztérium a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra benyújtott       pályázat keretében 2.405 e/Ft összeget hagyott jóvá. A támogatás a Művelődési       Ház felhalmozási költségvetését növeli önkormányzati finanszírozással, összesen     3.000 e/Ft összegben.

             Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.405 e/Ft-tal nő.

                 

   

              A bevételek összesen 46.511 e/Ft összeggel módosulnak.

  KIADÁSOK:

   

              A személyi juttatások előirányzata a közcélúak foglalkoztatása,  a startprogram             pályázatban foglalkoztatottak illetményével, összesen 29.917 e/Ft-tal, a fizikoterápia             bérköltsége (augusztus 1-től) 357 e/Ft-tal,  Máriapócsi Közös Önkormányzati        hivatal (választások lebonyolítása) bérelőirányzata 1.337        e/Ft-tal módosul.                  A munkaadót terhelő járulékok  az            önkormányzat előirányzatát 4.421 e/Ft-tal,         az Közös Hivatal előirányzatát 287 e/Ft-tal növeli.

              A dologi kiadásokat növeli a startprogram keretében megvalósuló beszerzések,             1.472 e/Ft összegben,  fizikoterápia működése 208 e/Ft-tal, az ambuláns ügyeleti      ellátás 3.000 e/Ft-tal, a Települési Roma Nemzetiségi önkormányzat költségeire        230 e/Ft-tal, a Művelődési Ház külső homlokzat tetőszerkezet felújításának tervező   díja 382 e/Ft-tal, a Horgász Egyesület buszköltsége 63 e/Ft összegben.

              A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásait növeli a választások             bonyolításához nyújtott támogatás 9. e/Ft összegben.

   

              Az ellátottak pénzbeli juttatásait növeli a gyermekétkeztetésre nyújtott támogatás          3.225 e/Ft-tal, az óvodáztatási támogatás 230 e/Ft összegben.

   

              A működési költségvetési kiadásai összesen 44.851 e//Ft-tal módosulnak.

   

              A felhalmozási költségvetés kiadásai  31.702 e/Ft összeggel növekszik.

              Ebből  az IVS beruházás pótmunkák felvállalása miatt saját rész 13.800 e/Ft, a     Ravatalozó             felújítása 7.000 e/Ft. Játszótér kialakítása (Művelődési Ház)               2.103 e/Ft,    Szabadidőpark 1.524 e/Ft, csapadékcsatorna építés Vasut út   anyagköltség 1.000 e/Ft, startprogram keretében pályázati pénzeszközből         beszerzett pótkocsi 3.275 e/Ft, Művelődési érdekeltségnövelő támogatásból             megvalósuló             eszközbeszerzés     3.000 e/Ft.

   

        Az önkormányzat kiadásai fedezéséhez a tartalékok összegét 30 042 E/Ft             összegben             felhasználja.

   

   

  Tisztelt Képviselő-testület!

   

              Tisztelettel kérem a költségvetés módosítással kapcsolatos véleményüket, javaslataikat megtenni, és a rendelet módosítást elfogadni szíveskedjenek.

   

  Máriapócs, 2014. augusztus 18.

                                                                                      P a p p    Bertalan s. k.

                                                                                            polgármester

   

  Mellékletek (.xls)


  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!