szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadásáról

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  2/2016.(II. 15.)

   

  PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  25/2016.(II. 15.)

   

  H A T Á R O Z A T A:

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  2/2016.(II. 15.)

   

  PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  25/2016.(II. 15.)

   

  H A T Á R O Z A T A:

   

   

  a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadásáról

   

   

  A Máriapócs Város Önkormányzat és a Pócspetri Község Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

   

  1.    § A határozat hatálya

   

  A határozat hatálya a Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, és a Pócspetri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) által létrehozott és fenntartott költségvetési szervére, Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatalára terjed ki.

   

  2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

   

  (1) A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal a 2016. évi költségvetését

   

  83 958 E Ft      Költségvetési bevétellel,

  83 958 E Ft      Költségvetési kiadással

  _______________________________

   

  0 E Ft              Költségvetési egyenleggel állapítja meg.

   

  (2) A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

   

  (3) A működési hiány belső finanszírozása érdekében Máriapócs Város Önkormányzat a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázatot nyújt be.

   

  4. § Az előirányzatok módosítása

   

  (1) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a települések Képviselő-testületei együttesen döntenek.

  (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja.

  (3) A Képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatot. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

  (4) Amennyiben a Közös Önkormányzati Hivatal év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Képviselő-testületet tájékoztatja.

   

  5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

   

  (1) A Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg.

  (2) A Közös Önkormányzati Hivatal a belső ellenőrzés kialakításáról a Kelet-Nyírségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről a jegyző köteles gondoskodni.

   

  6. § Záró és vegyes rendelkezések

   

  A költségvetési határozat 2016. 01. 01. lép hatályba

  A határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

  - Máriapócs 60/2015.(II.12.) határozat;

  - Pócspetri 42/2015.(II.12.) határozat;

   

  Kép

  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!