szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítmény követelmények alapját képező 2016. évi célok megfogalmazása

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  12/2016.(II.15.)

  H A T Á R O Z A T A:

   

  A  köztisztviselőkkel  szemben  meghatározott  teljesítmény követelmények alapját képező 2016. évi célok megfogalmazása

   

  A Képviselő-testület:

   

  1./ A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §. alapján a melléklet szerint a 2016. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat elfogadja.

       Határidő: folyamatos

       Felelős:  Papp Bertalan polgármester

                        Dr. Juhász Szabolcs jegyző

   

   

  Melléklet a 12/2016. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozathoz

   

   

  A teljesítménykövetelmények alapját képező célok:

   

   

  1.    Kiemelt feladatok, tevékenységek 2016. évben:

   

  -         a pályázatokon való részvétel a település fejlesztése az általános  célkitűzésekkel harmonizáló irányban történjen;

   

  -         törekedni kell az önkormányzat által fenntartott intézmények gazdaságos működésére tett intézkedések megvalósulásának biztosítására,

   

  -          az intézmények állagmegóvására, a szükséges karbantartások elvégzésére, az önkormányzat által nyújtott ellátások, szolgáltatások  kulturált igénybevételi lehetőségének biztosítására;

   

  -         a szociális ellátás rendszerének a lakosság igénye, szociális helyzete szerinti alakítása, ennek érdekében a helyi szociális rendelet szükség szerinti áttekintése, felülvizsgálata;

   

  -         a pénzügyi gazdálkodási tevékenység naprakész legyen, megfelelő információt tudjon nyújtani a döntéshozók számára

   

  -         az önkormányzat, a közös hivatal működőképességének biztosítása, az ezzel kapcsolatosan megfogalmazott elvárások, intézkedések végrehajtása.

   

   

  2. Célkitűzés a hivatali ügyintézés területén

   

  A közszolgálati tisztviselők a szükséges, a munkavégzésükhöz elengedhetetlen szakmai ismeretekkel rendelkezzenek, törekedjenek minél több szakmai ismeret megszerzésére.

   

  A jegyző:

   

  -         valamennyi igazgatási ágban rendelkezzen olyan szakmai ismerettel, mely az igazgatási terület irányításához, felügyeletéhez, a döntések meghozatalához szükséges,

   

  -         törekedjen az irányítási, szervezési munkájához kapcsolódóan minél több szakmai ismeret megszerzésére.

   

   

  A közszolgálati tisztviselők:

   

  -         Munkájuk során megfelelő szakmai jártasságot mutassanak, a jártasság szintje emelkedjen;

   

  -         A szakmai munkájuk során feladatukat megfelelő, javuló elemző képességgel lássák el;

   

  -         Jelenjen meg az ügyfelekkel való eljárási viszonyban az udvariasság, határozottság, segítőkészség, kollégákkal való kapcsolatban a segítőkészség, együttműködési készség, információátadás kölcsönössége, és a szükség szerinti helyettesítés az ügyintézés folyamatosságának biztosítása érdekében, míg a felettesekkel való viszonyban az utasítások végrehajtása és adatszolgáltatás a kért határidőre;

   

  -         A munkához való viszony jellemzői legyenek:

  a felelősségérzet az önkormányzat érdekeinek képviseletében, jogszabályok betartásában, hivatástudat és szorgalom és igyekezet.

   

                 

  A közszolgálati tisztviselők munkájának minőségével támasztott követelmények:

   

  a)határidők megtartása:

   

  -    a közszolgálati tisztviselők munkájukat a jogszabályokban, illetve a hivatali

         ügymenet szerint meghatározott, nekik megszabott határidőig lássák el.

   

  b)a munka pontossága, precízsége:

   

  -         A közszolgálati tisztviselő a munkáját úgy végezze, hogy a rendelkezésre álló iratokból, dokumentumokból más, adott szakterületen jártas ügyintéző is el tudjon igazodni- így az esetleges helyettesítés, belső munkaszervezési feladatok zökkenőmentesen végrehajthatók legyenek;

   

  -         Az ügyiratok áttekinthetőségét, és az abban foglaltak megértését biztosítsa  a  külalak , az egyértelmű fogalmazás, megfelelő hivatkozás.

   

  -         A közszolgálati tisztviselő az adott szakterületen rendelkezzen az ügy lényegének meglátását biztosító elemző képességgel, a döntés szakszerű előkészítéséhez szükséges ítélőképességgel, a megalapozott és egyértelmű döntéshozatali technikával.

   

  -         esküjükhöz méltón viselkedjenek, az abban foglaltak szerint végezzék

  munkájukat.

   

   Máriapócs, 2016. január 03.

   

   

  Papp Bertalan s.k.                                      Dr. Juhász Szabolcs s. k.

               polgármester                                                              jegyző

   
   

   

  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!