szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                             „ M Á S O L A T ”

  4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

   

  Ügyirat száma: 3.341 /2008.

   

  MÁRIAPÓCS VÁ

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                             „ M Á S O L A T ”

  4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

   

  Ügyirat száma: 3.341 /2008.

   

  MÁRIAPÓCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  22/2008.(XII. 23.)

  R E N D E L E T E:

   

  A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSRŐL.

   

  A Máriapócs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet   a l k o t j a:

  1. 1. §

   

  A Máriapócs Városi Önkormányzat kötelező feladata a városi közművelődési tevékenység támogatása.

   

  1. 2. §

   

  A Képviselő-testület a törvényben meghatározott feladatok közül, a helyi lehetőségeket, sajátosságokat figyelembe véve az alábbiakat                       v a l ó s í t j a   meg:

   

  1. az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok megteremtése,
  2. a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
  3. az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
  4. az ismeretterjesztő az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
  5. a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,

   

   

  1. a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
  2. a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
  3. egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

   

  1. 3. §

   

  A Képviselő-testület a helyi közművelődési és könyvtári feladatok megvalósítását a Művelődési Ház formájában biztosítja.

   

  4. §

   

  1. A közművelődési és könyvtári tevékenységet:
  • Közművelődési megállapodás alapján – a jogszabályban meghatározott képzettségű követelményeknek megfelelő:

  -         magánszeméllyel,

  -         vagy intézményi formában látja el.

   

  1. A megállapodás legfeljebb 5 évi időtartamra köthető.
  2. A feladatok megfelelő ellátásához – az éves költségvetési rendeletében – az ellátási igényeknek megfelelő pénzügyi támogatást biztosít.

  5. §

   

  (1)   E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

   

  (2)   A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 3/1998.(II.11.)KT.SZ. rendelet hatályát veszti.

   

  M á r i a p ó c s, 2008. december 15.

   

  P a l ó c z y Lajosné s.k.           K i s s Béla s.k.

  polgármester                                  jegyző

   

  T a m á s László s.k.                   K u l a n d a Ferenc s.k.

  jkv. hitelesítő                                       jkv. hitelesítő

   

  A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

   

  Kihirdetési záradék:

  E rendeletet 2008. december 23.-án kihirdettem.

   

  M á r i a p ó c s, 2008. december 23.

   

  K i s s Béla

  jegyző

  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!