TÁJÉKOZTATÁS

 

Indul a nyári diákmunka program!

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium idén is meghirdeti a Nyári diákmunka programot, amelynek keretében a 16-25 év közötti diákok kaphatnak a helyi önkormányzatoknál vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél munkalehetőséget

Azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik a támogatás kezdő időpontjában (július 1-jén) már betöltötték a 16. életévüket, befejezésekor (augusztus 31-én) pedig még nem múltak el 25 évesek.

A diákok 2015. június 29-ig, regisztrálhatják magukat az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályánál. A regisztráció feltétele a foglalkoztatásnak.

 

                                                         Ügyirat száma:  1318-2   /2015.

 

Máriapócs Város Önkormányzat beruházásban megvalósult

Máriapócs Kossuth tér 26/4 hrsz-ú ingatlanon belül

elárusító pavilonok működtetésére és üzemeltetésére

pályázati felhívás

 

 

1.     Ajánlatkérés célja:

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat keretében bérbe adás útján történő működtetésre és üzemeltetésre meghirdeti az...

                                                            Ügyirat száma: 1 657-2   /2015.

 

Máriapócs Város Önkormányzat fenntartásában lévő búcsúvásárok és piacok üzemeltetésére, valamint a vásárokhoz és piacokhoz kapcsolódó parkíroztatás üzemeltetési feladatainak ellátására pályázati felhívás

 

1.     Ajánlatkérés célja:

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat keretében bérbe adás útján pályázatot hirdet az önkormányzat fenntartásában lévő búcsúvásárok és piacok üzemeltetésére, valamint a vásárokhoz és piacokhoz kapcsolódó...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS:

 

Máriapócs Város és Pócspetri Község Önkormányzat közigazgatási területén, a települési folyékony hulladék begyűjtésére,

elhelyezés, illetve ártalmatlanítás céljára történő elszállítására.

 

Máriapócs Város és Pócspetri Község Önkormányzata pályázatot hirdet, Máriapócs és Pócspetri közigazgatási területén, a folyékony hulladékok begyűjtésére, illetve a kijelölt ártalmatlanító helyre történő szállítására.

 

A közszolgáltatási tevékenységre pályázhat: gazdálkodó szervezet, gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi személy, egyéni vállalkozó.

 

A pályázatot írásban kell...

                                                         Ügyirat száma:  1318-2   /2015.

 

Máriapócs Város Önkormányzat beruházásban megvalósult

Máriapócs Kossuth tér 26/4 hrsz-ú ingatlanon belül

elárusító pavilonok működtetésére és üzemeltetésére

pályázati felhívás

 

1.     Ajánlatkérés célja:

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat keretében bérbe adás útján történő működtetésre és üzemeltetésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában...

É R T E S Í T É S

                            

ÉRTESÍTJÜK A TELEPÜLÉS EBTULAJDONOSAIT,...

Máriapócsi Közös

Önkormányzati Hivatal

J E G Y Z  Ő J  É T Ő L

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

Tel.: 42/554-500

Fax. 42/554-502

 

T Á J É K O Z T A T Ó

 

...