Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzőjétől

4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.

Tel: 42/554-500

Fax:42/554-502

 

FELHÍVÁS

 a magánfőzés szabályainak 2016. január 1-jét követő változásairól

 

Tisztelt Ügyfeleink!

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével jelentősen módosultak. A változásokról, a fontos tudnivalókról a következő

összefoglalóban kívánjuk felhívni a figyelmet:

 

Változások a fogalom meghatározásokban

Magánfőzés: a párlatnak a  magánfőző, több   tulajdonostárs  magánfőző eseté    valamely

tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse...

TÁJÉKOZTATÓ

Szociális célú tűzifa igényléséről

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2015 (X.28.) számú rendeletében meghatározta a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályait.  

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít annak a személynek, aki:

 • lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
 • települési támogatás közül  lakhatási támogatásra jogosult ,vagy
 • aktív korúak ellátásában, vagy
 • halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
 • időskorúak járadékára jogosult. 
 • 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjasnak, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át (mely jelenleg 85.500 Ft).

A természetben nyújtott szociális célú...

Kép

 

Máriapócs Város Önkormányzata döntött, hogy fákat, csemetéket kíván ültetni a település utcáira, tereire. 

...

Tisztelt Lakosság!

 

Máriapócs Város Önkormányzat képviselő-testülete 2015. szeptember 09. napján elfogadta a szociális rászorultság esetén nyújtható ellátásokról szóló 16/2015. (IX.09.) számú önkormányzati rendelet.

Az önkormányzat helyi hatáskörében bevezetett pénzben és természetben nyújtott települési támogatások formái a 2015-ös évre vonatkozóan:

KÉRELEMRE ADOTT TÁMOGATÁS:

 • Születési támogatás: 50.000,-Ft /gyermek
 • Házasulók támogatása: 50.000,-Ft./házaspár
 • Óvodáztatási támogatás: 10.000,-Ft/gyermek.
 • Beiskolázási támogatás: 10.000,-Ft/gyermek.

 

KÉRELEM NÉLKÜL ADOTT TÁMOGATÁS:

(Nem kell kérelmezni alanyi jogon jár)

 • Gyermekétkeztetési támogatás:...
 

Tisztelt Máriapócsi lakosok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a búcsúk alkalmával történõ parkírozás a máriapócsi lakosok részére továbbra is ingyenes.

 

Az ingyenes parkírozáshoz való jogosultság igazolható:

-érvényes lakcímigazoló kártyával, vagy

-a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán igényelhetõ ingyenes parkolást biztosító kártyával.

 

Kérem Tisztelt Lakosságot, hogy a parkíroztatás folyamatosságát elõsegítsük azzal, hogy a lakcímigazoló kártyát, vagy az ingyenes parkolást biztosító kártyát a parkíroztatásért illetékes személyeknek felmutatni, valamint a gépjármûben  jól látható helyen elhelyezni...