Ügyirat száma: 1389/2017.

 

Máriapócs Város Önkormányzat fenntartásában lévő, a Pápa téren megrendezésre kerülő búcsúvásárok üzemeltetésére, valamint ezen vásárokhoz  kapcsolódó parkíroztatás üzemeltetési feladatainak ellátására pályázati felhívás

 

1.     Ajánlatkérés célja:

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat keretében bérbe adás útján pályázatot hirdet az önkormányzat fenntartásában lévő, a Pápa téren a búcsúvásárok üzemeltetésére, valamint ezen...

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 81/2016. (IX.15.) számú határozatával elfogadta Máriapócs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, valamint Máriapócs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálatát jóváhagyta. 

ITS végleges 2016. dokumentumok

Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzőjétől

4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.

Tel: 42/554-500

Fax:42/554-502

 

FELHÍVÁS

 a magánfőzés szabályainak 2016. január 1-jét követő változásairól

 

Tisztelt Ügyfeleink!

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével jelentősen módosultak. A változásokról, a fontos tudnivalókról a következő

összefoglalóban kívánjuk felhívni a figyelmet:

 

Változások a fogalom meghatározásokban

Magánfőzés: a párlatnak a  magánfőző, több   tulajdonostárs  magánfőző eseté    valamely

tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse...

TÁJÉKOZTATÓ

Szociális célú tűzifa igényléséről

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2015 (X.28.) számú rendeletében meghatározta a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályait.  

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít annak a személynek, aki:

  • lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
  • települési támogatás közül  lakhatási támogatásra jogosult ,vagy
  • aktív korúak ellátásában, vagy
  • halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
  • időskorúak járadékára jogosult. 
  • 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjasnak, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át (mely jelenleg 85.500 Ft).

A természetben nyújtott szociális célú...