Cím
Máriapócs Város Önkormányzat vagyonbiztosítás felülvizsgálatáról 45/2013.(IV.29.)
2012. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzése 44/2013.(IV.29.)
Máriapócs Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója 43/2013.(IV.29.)
Máriapócs Város Önkormányzatot terhelő kötelezettségeinek finanszírozási forrásai 3 évre kitekintően 42/2013.(IV.29.)
Éves ellenőrzési és összefoglaló jelentés 41/2013.(IV.29.)
Fogászati rendelő kialakítására alkalmas épület felmérése 40/2013.(IV.23.)
A bio- és megújuló energiafelhasználás START munka mintaprogram támogatása keretén belül 39/2013.(IV.23.)
Máriapócsi Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésére beérkezett pályázatok megtárgyalása 38/2013.(IV.23.)
Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 37/2013.(III.21.)
ATT elfogadása 36/2013 (III.21.)
EH-szer Kft. árajánlata közvilágítási lámpatestek üzembe helyezésére
a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadásáról
a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás elfogadásáról
Ajánlattétel a KEOP 4.10.0/A pályázat előírásainak megfelelően
Javaslattétel Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában aljegyzői munkakör megszüntetéséről
28/2013.(II. 25.) H A T Á R O Z A T A:
24/2013.(II.13.) H A T Á R O Z A T A: Egyebek
Bio- és megújuló energiafelhasználás START munka mintaprogram támogatása keretén belül megvalósuló
Beszámoló a Máriapócsi Köztemetőben 2012. évben végzett temető üzemeltetési
Máriapócs Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása
Az „Integrált Városfejlesztési Célok megvalósítása Máriapócson”
Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratáról
A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal létesítéséről
Máriapócs Város Önkormányzatot terhelő kötelezettségeinek finanszírozási forrásai 3 évre kitekintően
Máriapócs Város Önkormányzat Vagyongazdálkodási terve
Máriapócs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
10/2013.(I. 30.) H A T Á R O Z A T A: Egyebek
Javaslattétel Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában aljegyzői munkakör megszüntetésére
Beszámoló a 2012. évi Start munkáról
Pócspetri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szándéknyilatkozata
Szent Lukács Szeretetszolgálat és Máriapócs Város Önkormányzat szolgáltatási szerződése
Vagyonkezelési szerződés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A szociális tűzifa vásárlására beérkezett árajánlatok
A szociális tűzifa vásárlására beérkezett árajánlatok
Máriapócsi Polgárőrség részére pályázati forrás megelőlegezése