Cím
A 2011. évi önkormányzati költségvetés felülvizsgálata
Étkezési térítési díj emeléséről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában 2011. szeptemberétől, első évfolyamon két magyar-angol tanítási nyelvű csoport indítása;
Egyebek - A Nyírbátori Városüzemeltetési Kiemelten Közhasznú Társaság Nonprofit Kft tájékoztatása a vállalkozások, intézmények és gazdálkodó szervezetek hulladékszállítási díjának emeléséről; - Kulanda Ferenc kérelme a központi Kossuth-tér kiépített parko
Máriapócs Város Önkormányzat oktatási intézményeiben dohányzási tilalom elrendelése
Máriapócs Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
Papp Bertalan polgármester 2011. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Syngenta Kft támogatásával meghirdetett „Élelmiszerlavina” pályázati lehetőség
Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület (Nyírcsászári, Rákóczi u. 6. sz.) kérelme az önkormányzattal kötött bérleti szerződés módosítására
Máriapócs Város Önkormányzat és Máriapócs Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, valamint Máriapócs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Együttműködési Megállapodása
Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál a 2010. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzésének eredményéről
Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál az informatikai rendszerek területén végzett belső ellenőrzés eredményeiről
Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezetői állás betöltésére pályázat kiírása
Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ 2011. évi intézményi térítési díjainak megállapítása (önköltségszámítás)
Szakértői vélemény a Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Napközi Otthonos Óvoda működéséről, racionalizálási lehetőségeiről Magyar-angol két tanítási nyelvű képzés és a művészeti oktatás költségeinek vizsgál
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(III.21.) rendelet-tervezete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011.(III.21.) rendelet-tervezete a Máriapócs Város Önkormányzat egészségügyi alapellátás körzeteiről (Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Dr. Hajdú Szabolcs fogszakorvos közötti megáll
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Kerékpárforgalmi Hálózat fejlesztése Máriapócson” című ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0012 kódszámú, Általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretén belül lefolytat
a közös önkormányzati tulajdonú vízi-közmű intézménynél tartalék képzése
Máriapócs-Pócspetri Önkormányzati Víz- és Csatornamű Intézmény beszámolója a 2010. évi gazdálkodás teljesítéséről, az elvégzett tevékenységről
Egyebek
A közös önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz és szennyvízszolgáltatás díjának megállapítása
Máriapócs-Pócspetri Önkormányzati Víz- és Csatornamű Intézmény beszámolója a 2010. évi gazdálkodás teljesítéséről, az elvégzett tevékenységről
Tamás László erdész tájékoztatója a Szabadidő Park területén történt erdőtelepítést követően a facsemeték gondozásának, szükség szerinti pótlásának megvalósulásáról
Baracsi Temetkezési Kft beszámolója a 2010. évben végzett munkáról, a vállalások teljesítéséről és a 2011-ben tervezett feladatokról
Szarka György könyvvizsgáló megbízása Máriapócs Város Önkormányzat könyvvizsgálatával
Munkabérhitel igénylése
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) rendelet-tervezete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről