Cím
Tájékoztató beérkezett jegyzői pályázatok értékeléséről
Kiegészítő szociális pályázat benyújtásaKiegészítő szociális pályázat benyújtása
Máriapócs Város helyi építési szabályzat és szabályozási terv „hibajavítás 2016” véleményezési szakaszának lezárásra
Máriapócs Város településrendezési terv és helyi építési szabályzat „hibajavítás 2016” módosítása környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése
Máriapócs Város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) véleményezéséről, és az integrált településfejlesztési stratégia tervezetének államigazgatási és társadalmi egyeztetésre bocsátásáról
Máriapócs Város településszerkezeti terv és leírása, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása, véleményezési szakaszának lezárása tárgyában
Máriapócs Város településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése tárgyában
Máriapócs Város Önkormányzat fenntartásában lévő búcsúvásárok és piacok üzemeltetésére, valamint a vásárokhoz és piacokhoz kapcsolódó parkíroztatás üzemeltetési feladatainak ellátására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatról
0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátásának biztosításáról Máriapócs Város Önkormányzat és Nyírgyulaj Község Önkormányzat között létrejött, a bölcsődei ellátás biztosításáról szóló szerződés módosításáról
Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda vezetőváltásához
Máriapócs Város Önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelését tartalmazó beszámoló megvitatásáról
A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Napközi Otthonos Óvoda működtetésének egyházi fenntartásba adásáról
Borsi Zoltán választópolgár részére a hozzászólás lehetőségének biztosításáról
Városi védjegyoltalom megújítása
Tájékoztató a civil szerveztek által benyújtott támogatási igényről
Hajdúdorogi Főegyházmegye kérelme a beruházásukban megvalósult Csodák Tornya Földhivatali bejegyzéshez szükséges ingatlan megosztásra
áriapócs Város Önkormányzat fenntartásában lévő búcsúvásárok és piacok üzemeltetésére, valamint a vásárokhoz és piacokhoz kapcsolódó parkíroztatás üzemeltetési feladatainak ellátására pályázati felhívás
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
A Rákóczi Szövetséggel támogatási szerződés megkötése a Felvidéki magyar iskolába beíratott gyermekek családjainak támogatására
ETALON 2000. Kft árajánlata Máriapócs, Kossuth-tér, Báthori út, Petri út által határolt tömbjének (régi Művelődési Ház) településrendezési terv módosítására benyújtott árajánlata
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft árajánlata Máriapócs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és Megalapozó Vizsgálat elkésztésére, valamint...
A Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány 0-3 év közötti, hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos megkereséséről
A szünidei gyermekétkeztetés biztosításával kapcsolatban kapott árajánlatokról
A hivatali helyiségen belüli, hivatali munkaidőn kívül történő szertartások többletszolgáltatási díjának megállapítása céljából tett javaslatról
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012 (IX. 13.) önkormányzati rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a módosított Szabályozási Tervek elfogadásáról szóló rendelet javítása
Intézményi beszámoló a II. János Pál Pápa Idősek Otthona 2015. évi működéséről
Tájékoztató a köztemető bővítéséről
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemeltetésre átadott vízművek használatárért fizetendő bérleti díj összegéről
Papp Bertalan polgármester 2016. évi szabadságának üzemezéséről
Máriapócs Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Máriapócs Város Önkormányzat Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról
Máriapócs Települési Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Máriapócs Város Önkormányzat Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról
Máriapócs Város Önkormányzatának Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt-vel kötött szerződéséről
SISTRADE Kft., és az E.ON Tisztántúli Áramhálózati Zrt. árajánlata és szerződés-tervezete Máriapócs Város közigazgatási területén lévő közvilágítási lámpatestek üzemeltetésére és karbantartására, valamint az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. megállapodása
Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonában lévő Máriapócs 490/1 hrsz-ú, II. János Pál Pápa tér TOP pályázat benyújtásához szükséges engedélyes tervdokumentáció készítésére beérkezett ajánlatok
A Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásáról
A Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda 2016/2017-es nevelési évre történő beiratkozás időpontjának kitűzése
Egyeztetés a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának feltételeiről
A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítmény követelmények alapját képező 2016. évi célok megfogalmazása
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve
Máriapócs Város Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
2016. évi könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése
Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2016. évi munkaterve
Máriapócs Kulturális Központ és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) kiírt pályázat eredményéről
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázat benyújtása
Máriapócs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
A Máriapócs és Pócspetri települések folyékony települési hulladék begyűjtésének biztosításáról
A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadásáról
Kötelező betelepítési kvóta elutasítása