Cím
Egyebek: Pócsi Újság Szerkesztő Bizottságának megválasztása
Csatlakozás a Mária Út Közhasznú Egyesülethez
Máriapócs Város Önkormányzat beruházásban megvalósult Máriapócs Kossuth tér 26/4 hrsz-ú ingatlanon belül elárusító pavilonok működtetésére és üzemeltetésére pályázati felhívás
Máriapócs Önkormányzat tulajdonát képező Máriapócs Kossuth út 32-44. szám alatt lévő Idősek Otthonában működtetett védőnői szolgálat rendelőhelyiségének burkolatcseréjére beérkezett árajánlat elfogadása
Máriapócs Város Önkormányzat 2014-2019 közötti Gazdasági Programról
A Boldog II. János Pál Pápa Idősek Otthona 2014. évi működéséről szóló beszámoló
Máriapócsi Rendőrőrs beszámolója a 2014. évi tevékenységéről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Egyebek: A MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft árajánlata Máriapócs Város közvilágításának komplett LED-es világításra tervezésére
Egyebek: A Mária Út Közhasznú Egyesülethez való csatlakozásról
Egyebek: A Rózsaép Kft válaszlevele az „Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú beruházás 36/2015.(III.09.) képviselő-testületi határozat szerinti akadályközlés elutasítására
Megalakítandó szociális szövetkezet létrehozásával kapcsolatos egyeztetés
„Integrált Városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú beruházás 4. számú részajánlat (térfal kialakítása) kiegészítő munkáira 2014. október 01. befejezési határidővel megkötött vállalkozási szerződés...
A máriapócsi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének tájékoztatását az óvoda gázfogyasztásáról
Hivatali gépkocsi vásárlása
Papp Bertalan polgármester 2015. évi szabadságának ütemezéséről
Esztári László (4325 Kisléta, Petőfi u. 3/a.) vállalkozó beszámolója a 2014. évi folyékony települési hulladék szállításról
Szociális Szövetkezet létrehozásáról
Máriapócs Város közigazgatási területén fellelhető nemzeti érték felvétele a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba
Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2015. évi könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése
Művelődési Ház és Városi Könyvtár munkaterve 2015. évre
Máriapócs Város Önkormányzat és a Carpe Diem dent Kft. között a fogorvosi rendelő rezsiköltség fizetésére vonatkozó szerződés
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázat benyújtása
Máriapócs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartásáról
A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda 2015/2016-os nevelési évre történő beiratkozás időpontjának kitűzése
A szociális célú tűzifa Máriapócs településre történő kiszállításáról