LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

2016. június 21.-én tartandó

 

POLGÁRI VÉDELMI LAKOSSÁGI RIASZTÓ ESZKÖZ (SZIRÉNA) ELLENŐRZÉSÉRŐL

 

A Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. június 21.-én Máriapócs  városban található polgári védelmi lakosságriasztó és riasztó-tájékoztató eszközök (szirénák) hangos ellenőrzését végezzük, melynek során (6 másodperces folyamatos, állandó hangmagasságú folyamatos szirénahang) morgatópróba jelzést adunk le.

Az ellenőrzés kizárólagos célja, hogy ellenőrizzük a riasztó eszközök működőképességét, semmilyen veszély bekövetkeztét sem jelzik, a lakosság a részéről semmiféle teendő nem szükséges.

A hangos próbával kapcsolatos kérdéseikkel...

                                                                       Ügyirat száma: 1230-3 /2016.

 

Máriapócs Város Önkormányzat fenntartásában lévő búcsúvásárok és piacok üzemeltetésére, valamint a vásárokhoz és piacokhoz kapcsolódó parkíroztatás üzemeltetési feladatainak ellátására pályázati felhívás

 

1.     Ajánlatkérés célja:

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat keretében bérbe adás útján pályázatot hirdet az önkormányzat fenntartásában lévő búcsúvásárok és piacok üzemeltetésére, valamint a vásárokhoz és piacokhoz...

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L                        

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 2. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

 

 

Száma:  75-44    /2016.

 

M  E  G  H  Í  V  Ó

 

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2016. ÁPRILIS 27. NAPJÁN (S Z E R D A) DU. 14:00 ÓRAKOR

...

                                                                 ÁPRILIS HAVI ÁLLATORVOSI HELYETTESÍTÉS NYÍRBÁTORI JÁRÁSBAN

 

...

Helyettesítés időpontja

Állatorvos neve

Székhelye

Telefonszámok

 

 

 

 

 

Fenntartói közlemény az óvodai beiratkozásról

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A Nkt. 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

Jelentkezési lapok beszerezhetők az intézményben.

 

A jelentkezési lapok leadási határideje: 2016. március 31.

 ...