Tisztelt Máriapócsi Lakosok!

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. lomtalanítást tart 2016. október 5-én, Máriapócson.

Kérjük Önöket, hogy a lomokat az ingatlanuk elé, a saját hulladékgyűjtő edényeik mellé helyezzék ki!

A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki építési és bontási hulladék, veszélyes hulladék, elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék, biohulladék, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék.

Tisztelt Máriapócsi Lakosok!

Ebben az évben 20 éves a Rabócsi Ring Kft. Ez alkalomból ingyenes belépést biztosít a máriapócsi lakosok számára, a hétvégi (szept. 24-25.) két napos RabócsiRing Évadzáró Rallycross Országos Bajnoki futamára.

Az ingyenes belépő karszalag 2016. szeptember 21. (szerda) délelőtt 10 órától – 2016. szeptember 23. (péntek) 12 óráig vehető át a Polgármesteri Hivatal Titkárságán Bunya Csillánál!

A belépő karszalag átvételéhez kérjük, hozza magával személyi igazolványát és lakcímkártyáját.

A RabócsiRing Kft. szeretné, ha valóban csak a máriapócsi lakosság számára lenne elérhető ez a lehetőség, ezért kérnék a lakosokat, hogy a futamra a  belépő karszalag mellé vigyék magukkal személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat is!

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó

 

Tisztelt Lakosság!

 

2016. szeptember 05. (hétfő) reggel 7: 00 órától, 2016. szeptember 09. (péntek) 18: 00 óráig a Vízmű, hálózat karbantartást – mosatást végez!

Kérjük a Lakosság megértését!

 

   

   Máriapócs Város Önkormányzata 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L                         

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 2. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

Száma: 75-79 /2016.

 

M  E  G  H  Í  V  Ó

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2016. AUGUSZTUS 04. NAPJÁN (C S Ü T Ö R T Ö K) DU. 14:00 ÓRAKOR

TARTANDÓ RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE TISZTELETTEL

M E G H Í V O M

 

 ...

Tisztelt Máriapócsi lakosok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a búcsúk alkalmával történő parkírozás a máriapócsi lakosok részére INGYENES.

Az ingyenes parkírozáshoz való jogosultság igazolható:

–      érvényes lakcímigazoló kártyával.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a parkíroztatás folyamatosságát segítsük elő azzal, hogy a lakcímigazoló kártyát a parkíroztatásért illetékes személyeknek felmutatni szíveskedjenek!

 

Máriapócs, 2016. július 18.

                                     ...

TÁJÉKOZTATÁS
 
A 2016. ÉVBEN INDULÓ NYÁRI DIÁKMUNKA PROGRAMRÓL
 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett – az előző évekhez hasonlóan – idén is meghirdetésre kerül a Nyári diákmunka program, amelynek keretében a 16-25 év közötti diákok kaphatnak munkalehetőséget a helyi önkormányzatoknál vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél.
 
A Nyári diákmunka programban azok a jelentkezők vehetnek részt, akik
  • nappali tagozaton tanuló diákok,
  • a program kezdő...

Hivatkozva „A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírása alapján véleményezésre elérhetővé tesszük  Máriapócs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) tervezetét, valamint  Máriapócs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálat tervezetét.

Az elkészült dokumentumok elérhetőek és letölthetőek az alábbi linkekről:

Máriapócs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) tervezete

...