Cím
A Máriapócs Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatottakat megillető juttatásokról és támogatásokról
Máriapócs Nagyközségi Önkormányzat, Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1991 és 2003 év között hozott Önkormányzati rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről.
Az önkormányzati jelképek használatának rendjérõl
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésére
A „ MÁRIAPÓCS ÉKES PORTÁJA” cím adományozásáról. szóló 7/2006.(IV. 07.) rendelet hatályon kívül helyezéséről.
A luxusadóról szóló 6/2006.(IV. 07.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
A közterületek, településrészek elnevezéséről, utcanév táblák, házszám táblák, és művészeti alkotások elhelyezéséről
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL törvény hatálybalépésével kapcsolatos szabályozások helyi alkalmazásáról
Máriapócs Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról
AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL
Máriapócs Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről
A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a módosított szabályozási tervek elfogadásáról
A háziorvosi körzet meghatározásáról.
A Város építészeti örökségének helyi védelméről
Egyes épületek és építmények helyi építészeti értékvédelem alá helyezéséről
Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 12/2006.(VI. 30.) rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről
Máriapócs közigazgatási területén belül működő Civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről
Az alapfokú művészetoktatásban fizetendő térítési és tandíjakról
Az állatok tartásáról, az állati hullák megsemmisítéséről és az állatok védelméről
Temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 13/2009. (XII.03.) önkorm. rend. módosításáról