Cím
Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2019.(XI.27.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól és a települési támogatásról szóló 6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019.(XI.27.) rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019.(X.30.) rendelete a szociális célú tűzifa juttatásáról
Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019.(X.09.) rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.13.) rendelet módosításáról
Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019.(X.09.) rendelete a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról
Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019.(V.29.) rendelete a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019.(V.29.) rendeletét Máriapócs Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019.(IV.10.) rendeletét a vásárokról, a piacokról és a helyi termelői piacról szóló 14/2015.(IX.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019.(IV.10.) rendeletét A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 8/2016.(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete
Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019.(II.13.) rendeletét A településkép védelméről szóló 10/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019.(II.13.) rendeletét Máriapócs Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(II.13.) rendeletét A várakozási terület használatának és kezelésének szabályozásáról szóló 15/2015.(IX.09.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása
Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019.(II.13.) rendeletét A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és az azokért fizetendő díjak mértékéről
Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.13.) rendeletét A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló 4/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018.(XII.04.) számú rendelete
Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018.(XI.14.) számú rendelete
Önkormányzati rendelet a településkép védelméről
2017. évi költségvetés zárszámadása
2018. évi költségvetés módosítása
A várakozási terület használatának és kezelésének szabályozásáról szóló 15/2015. (IX.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet a vásárokról, a piacokról és a helyi termelői piacról szóló 14/2015. (IX.09) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól és a települési támogatásról szóló 6/2017 (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet Máriapócs Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 15/2005. (VII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szociális ellátásokról szóló rendelet
Szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet
2017. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet
2017. évi költségvetés módosítása
Helyi népszavazás
7/2017.(VIII.10) Önkormányzati rendelete
Rendelet a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Szociális rendelet
Idegenforgalmi rendelet
Közművelődési rendelet
2016. évi költségvetés módosítása
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2016 (XI.23.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2016. (VIII.04.) számú rendelet módosításáról
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Önkormányzati rendelet a helyi építési szabályzatáról és a szabályozási tervek elfogadásáról szóló 15/2015 (VII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2016. (IV.27.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról
2/2016. (IV.27.) Önkormányzati rendelete: az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) rendelet módosításáról
15/2005 (VII.08:) rendekelet a helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról
1/2016. (II.15.) 2016. évi költségvetés
A gyermekétkeztetésről szóló 6/2014. (IX.22.) számú rendelet módosításáról
Helyi közművelődési rendelet
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) rendelet módosításáról
A szociális rászorultság esetén nyújtható ellátásokról szóló 10/2015 (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Máriapócs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet kiegészítéséről
Közterületek használatáról 13-2015.09.09.
Vásárokról, piacokról 14-2015.09.09
A várakozási terület használatának és kezelésének szabályozásáról
Gyermekétkeztetés
Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011 és 2014 év között hozott költségvetési rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről
9/2011. (V. 26.) A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL
5/2015. (IV.15.) A közterületek és ingatlanok rendjéről, a helyi környezet, zöldfelületek védelméről, köztisztaságáról
4/2003./II. 12./KT. SZ. Az Önkormányzat adóigazgatási feladatot ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 11/1997./IX. 24./KT. SZ. rendeletének hatályon kívül helyezése.
9/2012.(VI.28.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról
A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról
Temetőkről, temetkezési tevékenységről 11-2013.12.12.
Törzsgárda
Ebrendészet rendelet
Temetőkről, temetkezés és temetkezés rendjéről
Szociális ellátásokról
Egyes épületek és építmények helyi építészeti értékvédelem alá helyezéséről
Kösztisztviselői létszám 20/2012.(XII.28.)
Vagyonrendelet 18/2012.(XI.29.)
Helyi építési szabályzat módosítása 16/2012. (IX.13.)
Az állattartás céljára szolgáló épületek
Személyes gondoskodást nyújtó, 13/2012.(VIII. 16.)
Szabálysértési rendelkezések hatályon kívülhelyezése
városi kitüntetés és elismerés alapításáról, adományozásáró
A szennyvíz hozzájárulás mértékének és megfizetés módjára vonatkozó hatáskör átruházása
Talajterhelési díj
A közös önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz és szennyvízszolgáltatás díjának megállapításáról
A HELYI ADÓKRÓL
Máriapócs Város Önkormányzata által fenntartott Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola intézményben pedagógus álláshelyek megszüntetéséről
Máriapócs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011.(IV.21.) rendelet módosításáról
Máriapócs Város településszerkezeti tervének leírás
Máriapócs Város Településrendezési Tervéhez IV. ÜTEM
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról /2
A temetőkről és temetkezés rendjéről
Súlyos fogyatékkal élő személyek támogatása
A Máriapócs Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatottakat megillető juttatásokról és támogatásokról
Máriapócs Nagyközségi Önkormányzat, Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1991 és 2003 év között hozott Önkormányzati rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről.
Az önkormányzati jelképek használatának rendjérõl
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésére
A „ MÁRIAPÓCS ÉKES PORTÁJA” cím adományozásáról. szóló 7/2006.(IV. 07.) rendelet hatályon kívül helyezéséről.
A luxusadóról szóló 6/2006.(IV. 07.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
A közterületek, településrészek elnevezéséről, utcanév táblák, házszám táblák, és művészeti alkotások elhelyezéséről
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL törvény hatálybalépésével kapcsolatos szabályozások helyi alkalmazásáról
Máriapócs Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról
AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL
Máriapócs Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről
A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a módosított szabályozási tervek elfogadásáról
A háziorvosi körzet meghatározásáról.
A Város építészeti örökségének helyi védelméről
Egyes épületek és építmények helyi építészeti értékvédelem alá helyezéséről
Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 12/2006.(VI. 30.) rendelet hatályon kívül helyezéséről.