Máriapócs Települési Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


A magyarországi ruszinok őshonosak a Kárpát - medencében. Sorsuk szinte teljes egészében azonos a magyarságéval. A ruszin az egyetlen Kárpát - medencei nép, amely sosem fordult szembe a magyarsággal, hanem mind a Rákóczi mind a Kossuth neve által fémjelzett szabadságharcban együtt harcolt a közös gazdasági és nemzeti érdekekért.
A pócsi ruszinok gyökereit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy pócsi ruszinokról 1666-ból olvashatunk először, majd II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc leverése után, a fejedelem hű ruszinjai közül többen Pócson telepedtek le. Egy 1720-as vármegyei összeírás tiszta ruszin közösségnek jelzi a falut. 1920-ig a határok lezárásáig állandó népi, kulturális és társadalmi kapcsolat volt a ruszin területekkel.
 Máriapócs Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzata 2006. október 16.-án alakult meg.
Az alakuló ülésen a települési kisebbségi önkormányzat testülete a tagjai közül társadalmi megbízású elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízású elnökhelyettest választott. 

A 2014. október 12-ei választást követően az alábbiak szerint alakult a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat:

Elnök: Ruszinkó Jánosné

Elnök-helyettes: Andrejcsák Róbert

Képviselő: Komiszár János

A ruszin közösség ülésein, közmeghallgatásain is bárki részt vehet, és az aktivitásával jelezheti, hogy tagja kíván lenni ennek a közösségnek.
A Ruszin Kisebbségi Önkormányzattal Máriapócs gazdagodott, egy új kisebbségi közösséggel, amely azóta hatékonyan részt vesz a város társadalmi életében, rendezvényein, véleményt formál a település fejlődését érintő kérdésekben.
A ruszin hagyományok, gazdag kultúrájának megmutatásával is igyekeznek új és üde színfolt lenni Máriapócs, és a térség kulturális életében.Kárpátaljai ruszinok himnusza
 

Kárpátalja jó ruszinja,

Mély álmodból ébredj fel!

Szólít már a néped szava:

Tedd szent kötelességed!

 

Hőn  szeretett népem,

Szabadságban éljen!

Nemzetünket ne tiporja

Gaz ellenség vihara,

Ragyogj fel, igazság napja

Végre minden ruszinra!

 

Arra kérünk, Istenünk,

Éljen boldogan népünk!

Védd meg ruszin népedet,

Adj néki üdvösséget,

Oltalmat és jobb létet!


                                                                                                             Olekszander Duhnovics 

Ruszin