MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

159/2014.(XII. 22.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

Hétvégi és ünnepnapi ambuláns ügyeleti ellátásról

 

A Képviselő-testület:

1./ A Pócsi Medicus Egészségügyi és Szolgáltató Bt-vel (4326. Máriapócs, Báthori u. 3.) a hétvégi és ünnepnapi ambuláns ügyeleti ellátásra 2015. január 1. napjától, 2015. február 28. napig a szolgáltatási szerződést a korábbi feltételekkel meghosszabbítja.

2./  Szükségesnek  tartja  a  közeljövőben  tisztázni,  hogy  az ügyeleti ellátás a jövőben milyen formában kerülhet megszervezésre.

 

Határidő: 2015. február 28.

Felelős: Papp Bertalan polgármester