MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

158/2014.(XII. 22.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

Köztéri kutak üzemeltetésének 2015. január 1-től, 2015. április 30-ig történő szüneteltetése

 

A Képviselő-testület:

1./ A Máriapócs településen található közkifolyók ideiglenes szüneteltetésére irányuló javaslatot az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

2./ Felkéri Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a testület döntésének értelmében a közegészségügyi hatóság engedélyének megkérésére vonatkozó a szükséges intézkedést tegye meg.

       Határidő: azonnal

       Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző