MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

157/2014.(XII. 22.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

Kapin István kegyhelyigazgató kérelme köztéri kút megszüntetésére

 

A Képviselő-testület:

  1./ Kapin István kegyhelyigazgató kérelmére engedélyezi a Kossuth-téren épülő zarándokközpont előtt található közkút megszüntetését, és azt áthelyezteti az Arany János utcába, a Tárbály-féle telek végébe.