MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

156/2014.(XII. 22.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

Mezőőri őrszolgálat visszaállításáról

 

A Képviselő-testület:

1./ Máriapócs Város Önkormányzat a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. tv.  16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Máriapócs Város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésére 2015. január 1. napjától, 2015. december 31. napjáig a mezei őrszolgálatot visszaállítja, működteti.

 

Határidő: 2015. december 31.

Felelős:   Papp Bertalan polgármester

2./ A mezőőri feladatokkal a Mohos-Menti Vadásztársaság hivatásos vadászát Linzenbold Róbertet bízza meg havi bruttó 60.000,-Ft. összegű munkabérért a korábbi (másodállás heti 15 óra) foglalkoztatási formában.

3./ A mezei őrszolgálat visszaállítását a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatalnak bejelenti és a 24/2003. /III.11./ FVM-PM  együttes rendelet 1. §-a alapján a megalakulási, fenntartási, és működtetési költségeknek a felére az állami hozzájárulást megigényli.

 

Határidő: folyamatos

Felelős:   Papp Bertalan polgármester;

                Dr. Juhász Szabolcs jegyző