MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

155/2014.(XII. 22.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs  város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2015. évi munkaterve

A Képviselő-testület:

1./ Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkatervét elfogadja.