MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

154/2014.(XII. 22.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A    közszolgálati    tisztviselőkkel    szemben    meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 2015. évi célok megfogalmazásáról

 

A Képviselő-testület:

 1./ A közszolgálati tisztviselőkről szóló  2011. évi CXCIX. törvény 130. §. alapján a melléklet szerint a 2015. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Papp Bertalan polgármester;

 Dr. Juhász Szabolcs jegyző;