MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

153/2014.(XII. 22.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Dr. Spisák Béla ügyvéd felmondó leveléről

 

A Képviselő-testület:

1./ Dr. Spisák Béla ügyvéd 2014. november 25.-én az Önkormányzatnak megküldött levelét, melyben Máriapócs Város  Önkormányzata peres eljárási képviseletére elfogadott megbízásokat felmondja tudomásul veszi.