MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

152/2014.(XII. 22.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Az Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért Társulási Megállapodás módosításáról

 

A Képviselő-testület:

 1./ Az Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért Társulási Megállapodás módosítását elfogadja.