MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

151/2014.(XII. 22.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Máriapócs Települési Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Máriapócs Város Önkormányzat Együttműködési Megállapodása

 

A Képviselő-testület:

1./     Máriapócs Települési Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal a melléklet szerinti tartalommal beterjesztett Együttműködési megállapodás módosítását megköti.

2./     Máriapócs Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a melléklet szerinti tartalommal beterjesztett Együttműködési megállapodás módosítását megköti.

3./     Megbízza Papp Bertalan polgármestert az önkormányzat  képviseletében  az Együttműködési megállapodások aláírására.

 

            Határidő: folyamatos

            Felelős:    Papp Bertalan polgármester