MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

150/2014.(XII. 22.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonában lévő kül- és belterületi  valamint zártkerti ingatlanokról

 

A Képviselő-testület:

1./ Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonában lévő kül- és belterületi, valamint zártkerti ingatlanokról készült kimutatás elfogadja és egyetért az önkormányzati földterületek helyszíni bejárásával.

 

2./ Kéri, hogy a 2015. januári testületi ülésre készüljön előterjesztés és legyen döntéshozatal a Tamás László képviselő által felvetett nemes fafajta zártkertekben történő telepítéséről.

       Határidő: 2015. január 31.

       Felelős:   Papp Bertalan polgármester