MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

149/2014.(XII. 22.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Az  Önkormányzat  tulajdonát  képező  Máriapócs 34/2 hrsz-ú  Nyírbélteki Takarékszövetkezet tulajdonát képező ingatlanon lévő köztéri wc bontásáról

 

A Képviselő-testület:

1.   a Nyírbélteki Takarékszövetkezet tulajdonát képező Máriapócs 34/2 hrsz-ú ingatlanon lévő Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonát képező köztéri wc épületet saját költségén elbontja, a bontásból kikerülő anyagokat az Önkormányzat beruházásában megvalósuló kisebb fejlesztéseknél, felújításoknál beépíti, a beépítésre nem kerülő anyagokat értékesíti.

Megbízza Papp Bertalan polgármestert és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy az épület nyilvántartásokból való kivezetéséről soron kívül intézkedjen.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester

                           Dr. Juhász Szabolcs Jegyző