MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

148/2014.(XII. 22.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Esztári László 4325 Kisléta Petőfi út 3/A sz. alatti vállalkozó közszolgáltatási szerződés felmondása a Máriapócs Város Önkormányzat valamint Pócspetri Község Önkormányzat közigazgatási területére megkötött települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló-ingatlan tulajdonosoknál lévő –létesítmények kiürítése, elszállítása és elhelyezése ártalmatlanítás céljából

 

A Képviselő-testület:

 

1.   Javasolja a benyújtott kérelem alapján Esztári László 4325 Kisléta Petőfi 3/A sz. alatti vállalkozó közszolgáltatási szerződés felmondását Pócspetri Önkormányzatával közösen a szerződésben foglalt 6 hónapos felmondási határidővel elfogadni.

Javasolja továbbá, hogy az Önkormányzatok közigazgatási területére vonatkozó települési folyékony hulladék begyűjtésére, elhelyezésére, és ártalmatlanítás céljára történő elszállítására a közszolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében kerüljön elkészítésre a pályázati felhívás, mely jóváhagyásra legyen beterjesztve a Képviselő-testületek elé.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester;

              Dr. Juhász Szabolcs jegyző

 

2. Megbízza Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, vizsgálja meg, hogy Máriapócs településen hány ingatlan nincs rákötve a szennyvízhálózatra és hogy ezeknek az ingatlanoknak a tulajdonosai hová vezetik a szennyvizet, mivel a szolgáltató kimutatása szerint 2014. évben senki nem vette igénybe ezt a közszolgáltatást.

 

Határidő: 2015. február 28.

Felelős:   Dr. Juhász Szabolcs jegyző