MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

147/2014.(XII. 22.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Arany János utca horgásztó felhasználási hely szerződés nélküli energiavételezés ügye

 

A Képviselő-testület:

 

1.   az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 2014. december 5-én kelt tájékoztató levelében rögzített, Máriapócs Arany János út horgásztó felhasználási hely 29575030 gyári számú mérőn történt szerződés nélküli hálózat használatból eredő vételezés követelését, 376.131,- Ft összegben elfogadja, vállalja a pénzügyi engedménnyel csökkentet összeg egy összegben történő megfizetését.

     Megbízza Papp Bertalan polgármestert és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt az E.ON tájékoztató levelében közölt pénzügyi engedmény jóváírása érdekében kösse meg az együttműködési megállapodást a szolgáltatóval.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Papp Bertalan polgármester

Dr. Juhász Szabolcs Jegyző