MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

145/2014.(XII. 22.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Dr. Hajdu Szabolcs fogorvos burkolatjavítási kérelméről  

 

A Képviselő-testület:

 

1./  Dr. Hajdu Szabolcs fogorvos - Máriapócs, Kossuth u. 32-34 sz. alatt az egészségügyi komplexum fogorvosi rendelőjében - burkolatjavítási kérelmét megtárgyalta.

 

2./ Megállapítja, hogy a PVC cseréjét igazoló számlák nem az önkormányzat nevére lettek kiállítva, ezért azokat az önkormányzat nem tudja kifizetni. Kezdeményezi - kompromisszumos megoldásra törekedve - további egyeztetések lefolytatását, a felmerült és számlával igazolt költségek megtérítésére vonatkozóan.

 

3./ Megbízza Bukta Mihály műszaki főmunkatársat, hogy a védőnői szolgálaton a PVC szakszerű cseréjére (a szaghatás megszűntetésével) kérjen árajánlatot, és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: folyamatos.

Felelős:  Papp Bertalan polgármester;