MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

144/2014.(XII. 22.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs  Város  Önkormányzat   tulajdonában  lévő köztemető üzemeltetéséről

 

A Képviselő-testület:

 1./ Megbízza Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy 2015. március 1. napjától, 5 éves időtartamra a Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonában lévő köztemető üzemeltetésére a temető üzemeltetési pályázati felhívást készítse el és tegye közzé.

A pályázati eljárás lefolytatásának időtartamára – 2015. február 28.-ig – a Baracsi Temetkezési Kft-vel a közszolgáltatási szerződést meghosszabbítja.

Határidő: 2015. február 28.

Felelős:  Papp Bertalan polgármester;

               Dr. Juhász Szabolcs jegyző;