MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

143/2014.(XII. 22.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat a 2014. évi gyermekétkeztetés támogatása jogcímen a támogatások igénylésének megalapozottságára irányuló helyszíni ellenőrzéséről

 

A Képviselő-testület:

 

  1./ Máriapócs  Város Önkormányzat a 2014. évi gyermekétkeztetés támogatása jogcímen a támogatások  igénylésének megalapozottságára irányuló helyszíni ellenőrzéséről szóló  jelentést  tudomásul veszi.

 

       Határidő: azonnal

       Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző