MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

140/2014.(XII. 22.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda MÁK helyszíni ellenőrzésről

 

A Képviselő-testület:

 

   1./ A Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda MÁK helyszíni ellenőrzéséről szóló tájékoztatóját, valamint a 36 000 Ft-os jogtalanul igényelt normatíva visszafizetési kötelezettséget tudomásul veszi.