MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

139/2014.(XII. 22.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs    Város    Önkormányzat   és   Közös   Hivatalában    az adatszolgáltatások, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, beszámoló készítésre vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről

 

A Képviselő-testület:

 

  1./ Máriapócs  Város Önkormányzat és Közös Hivatalában  az adatszolgáltatások, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, beszámoló készítésre vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről szóló ellenőrzési jelentést és a vezetői összefoglalót tudomásul veszi.

 

  2./ Az ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló alapján készített intézkedési tervet jóváhagyja.

 

       Határidő: azonnal

       Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző