MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

138/2014.(XII. 22.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs  Város  Önkormányzat  és   Közös   Hivatalában   a készpénzkezelésre vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről

 

A Képviselő-testület:

 

  1./ Máriapócs  Város Önkormányzat és Közös Hivatalában a készpénzkezelésre vonatkozó belső ellenőrzésről szóló ellenőrzési jelentést és a vezetői összefoglalót tudomásul veszi.

 

2./   Az ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló alapján készített intézkedési tervet jóváhagyja.

       Határidő: azonnal

       Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző