MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

137/2014.(XII. 22.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs   Város   Önkormányzata   és   Közös Hivatalában a bankszámlák kezelésére vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről

 

A Képviselő-testület:

 

  1./ Máriapócs  Város Önkormányzata és Közös Hivatalában a bankszámlák kezelésére vonatkozó belső ellenőrzésről szóló ellenőrzési jelentést és a vezetői összefoglalót tudomásul veszi.

 

2./   Az ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló alapján készített intézkedési tervet jóváhagyja.

      

       Határidő: azonnal

       Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző